70 éves érettségi találkozó a Refiben- Generációk találkozása a ballagás tövében

70 éves érettségi találkozó a Refiben- Generációk találkozása a ballagás tövében

 

A ballagás előtti héten tartotta 70 éves érettségi találkozóját az az osztály, akik megélték és megszenvedték a Pápai Református Kollégium utolsó intézményeként a Gimnázium 1952-es államosítását. Akkor,  az érettségi vizsga letételekor közölték a hatvan egynéhány diákkal, hogy a gimnázium ezentúl állami fenntartásban működik tovább, a tanári kar és a diákság jó része pedig a város különböző középiskolájában kezdheti meg ősztől a tanévet- mesélték el a legendás  osztály  tagjai a ballagásra készülő 12. M osztálynak és legfiatalabb refiseknek, a hetedikeseknek.

A pápai refis tanulmányaikat 1948-ban elkezdő, a második világháború traumáját megélt és 1952-ben leérettségizett osztály hosszú évtizedekig dédelgette annak az álmát, hogy az 1531-ben alapított pápai kollégium egyszer majd újra egyházi intézményként működhet. Istennek legyen hála, hogy 1991-ben megérhették. Czapáry Endréné Pataky Éva néni az 1991-ben újra induló gimnázium igazgatóhelyettese is lett,  2000-ig vezette és segítette a munkánkat.  

Az újra indulás 30. tanévében sajnos már csak 10-en élnek. Nagy örömünkre közülük 8-an tudtak eljönni  a 70 éves érettségi találkozóra, volt aki a házastársával vagy gyermekével érkezett. 

 Különleges alkalom volt ez a mostani refisek számára is, hiszen a személyes találkozás lehetősége, a nagy generációtól hallott élménybeszámolók talán a legérzékenyebb időben, a ballagás és az érettségi vizsgák előtt tovább erősítették  kötődésüket az Alma materhez.  

 

Isten áldja meg a 70 éve érettségizett osztály még élő tagjait jó egészséggel, szellemi frissességgel, derűvel, az elhunytak emlékét övezze további tisztelet és hálás emlékezet!