Ballagás 2024

Ballagás 2024

Május 4 –én, szombaton 72 diák búcsúzott az alma matertől a hagyományok szerint
először az iskolaépületben, az ún. belső ballagáson, majd a református templomban tartott
istentisztelet keretében. Dr. Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Teológiai karának
dékánja igehirdetésével különleges módon tanította és bátorította az útra induló végzős
diákokat, köztük saját gyermekét is. / A prédikáció mellékletben olvasható./ Ferenczi Alpár
igazgatói beszéde után a fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület nevében Márkus
Mihály esperes köszöntötte az ünnepelteket. Márkus Luca a ballagók, Joó Luca pedig az
alsóbb évesek nevében mondott beszédet. Az ünnepélyes zászlóátadás alatt a Parola Csaba
karnagy vezette Parlando Leánykar szolgált, majd Mayerné Pátkai Tünde igazgatóhelyettes
ismertette a kiemelt ballagási jutalmazottak névsorát és laudációját. Az idei tanévben az
iskola legrangosabb elismerését, a Tarczy-díjat Márkus Luca vehette át. A Vitéz Kovács
Lajos Jenőről elnevezett, az iskola Jó tanuló-jó sportolója díját kapta: Benedek Ágnes
Veronika és Müller Barbara. Kiemelt tantestületi dicséretben részesült Kulcsár Anna.
Bódis-díjas Szakács Ádám, Szőllősy-díjas Csatári Zsófia és Kalmár Eszter, dr. Bodola
Gyula –díjas Mike Márton, Böröczky Sándor – díjas Sáfrány Cseperke, Gáty – díjas Gaál
Réka Katalin lett. A pápai gyülekezet elismerését Szakács Gergely lelkipásztor és Békefi
Imre gondnok adta át Márkus Lucának. A ballagási istentiszteletet követően végzőseink
együtt vonultak át a városon keresztül Várkastély mögötti szabadtéri színpadhoz, hogy
részt vegyenek az országosan is különlegességnek számító városi ballagáson. Isten áldását
kívánjuk valamennyi ballagó növendékünk életére. SDG

Prédikáció:

2024.05.04.pápaiball