Tanévzáró

2018-06-02

   Iskolánk tanévzáró istentiszteletét 2018. június 23-án szombaton 14.00-kor tartja. Minden szülőt, diákot szeretettel várunk!

Igazgatóság

Beíratkozás

2018-06-01

Kedves jövendő refisek! 018. június 23-án szombaton délelőtt 9 és 12 között várunk benneteket az első emelet Jókai utcai szárnyon a beíratkozásra.

Igazgatóság

Kitüntették kollégánkat

2018-06-21

  A Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány a magyar és francia kapcsolatok ápolása terén kifejtett munkássága elismeréseként az alapítvány kuratóriuma Pitó Katalinnak Aurélien Sauvageot emlékérmet míg Fanny Lavenas anyanyelvi lektornak Sauvageot oklevelet adományozott.

Gratulálunk.

 

Életmentő Kolléga

2018-05-24

Tavalyi sikeres életmentésért kapta kollégánk ezt az elismerő oklevelet.

Köszönjük, és sok sikert a továbbiakban.

fpp

Cserediák IV.

2018-05-18

Négy francia diák a Refiben.

   Az  Erasmus+ projekt keretében 4 diákunk utazott Châteaubriant-ba, testvériskolánkba, a Guy Môquet Líceumba 2018. január 9-március 14. közti időszakban. A Franciaországban töltött két hónap alatt, jelentősen fejlődött francia nyelvi beszédkészségük. Hazatérésük után ők fogadtak négy francia diákot 5 hétre. Utóbbiak azért érkeztek hozzánk, hogy megismerjék a magyar kultúrát és iskolarendszerüket. Ugyanakkor angol nyelvi tudásuk is gyarapodott, hiszen a nálunk töltött idő alatt a Petőfi Gimnázium két tannyelvű osztályába jártak. A francia és magyar diákok egyaránt elragadtatottan nyilatkoztak a testvériskolában töltött időszakról. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a sikeres diákcseréhez.

Accueil de 4 jeunes Français à Pápa

   Dans le cadre de notre partenariat Eramsus + et du jumelage scolaire avec le lycée français Guy Môquet de Châteaubriant, quatre élèves hongrois sont partis, du 9 janvier au 14 mars, en France pour perfectionner leur français. Ils ont pu en retour accueillir quatre jeunes français pendant 5 semaines. Ces derniers ont découvert la culture et la vie dans les écoles hongroises. Ils ont également pu perfectionner leur anglais en suivant des cours dans la section bilingue du lycée Pápai Petőfi Sándor Gimnázium. Hongrois et Français sont ravis de leur stage ! Merci à tous ceux qui ont permis cet échange.

French student exchange in Pápa

   Within the framework of our Erasmus + partnership with the twinning French school Guy Môquet in Châteaubriant, four Hungarian students went to France to improve their French from the 9th of January to the 14th of March. In return, they welcomed four French students who have stayed in Pápa for 5 weeks. They came to discover the Hungarian culture and the school life here. They improved their English while studying in the bilingual section of the Pápai Petőfi Sándor Gimnázium. Both Hungarian and French students were thrilled with their stay! Thanks to all who were involved in this project.

Pitó Katalin & Fanny Lavenas

Ballag már...

2018-05-05

Istennek, hazának, tudománynak

            A Pápai Református Kollégium végzős diákjai a nagy múltú iskola hagyományaiknak megfelelően ballagtak el, és idén is sok okuk volt a hálaadásra.

            A felújított iskola termeit énekelve járták körbe, így vettek búcsút valamennyi alsós osztálytól, majd a teret megkerülve, Jókai és Petőfi szobrai mellett bevonultak a református templomba. Az ünnepi istentiszteleten Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla lelkésznő hirdetett igét az 1 Kir 18,17-39 alapján. Illés próféta Kármel-hegyi győzelmével biztatta a ballagókat, hogy az igaz Isten mellett megmaradva nem térítheti el semmi az embert a helyes útról

    Gránásiné Bácsi Tünde igazgató asszony beszédében Churchill szavaival buzdította az érettségire készülőket: a nehézségekben a lehetőségeket vegyék észre. Majd Pál apostol intelmét idézte arról, hogy Isten az erőtlenekben mutatja meg erejét, hogy az ember ne dicsekedhessék az Ő színe előtt. (1 Kor 1,27-29) A feladatra való alkalmasságban való meggyőződésre hívta fel a figyelmet. „Legyen benned bizalom – bátorította a fiatalokat –, hogy felismerd azokat, akik segíteni tudnak neked, legyen benned hit, hogy képes vagy a céljaid elérésére, legyen benned szeretet, hogy pozitív energiákkal legyél feltöltve!” Köszönetet mondott mindazoknak – az iskola fenntartóját is kiemelve –, akik a végzős diákokat mindeddig segítették nevelődésükben.

            Boda Sára szavalatát követően Hódossy Réka 11. C osztályos tanuló búcsúzott az alsóbb évesek nevében. Jól megválasztott irodalmi idézetekben gazdag beszédében a szeretet, az adakozás nagy lehetőségére hívta fel a ballagók figyelmét. Varga-Umbrich Eszter válaszolt erre a végzősök nevében. Elsősorban a hálaérzet, az iskola értékrendjének megbecsülése hangzott szavaiból. Többek között hivatkozott dr. Kálmán Attila néhai igazgató egyik mondására: „A gyereknek ne azt add, amit kér, hanem amit kérnie kellene.” Kifejezte bizakodását abban, hogy ez az értékrend akkor is segít majd a további szellemi fejlődésben, ha a nevelők már nem fogják a kezüket többé.

            Az ünnepség leglátványosabb pillanata, amikor az iskola zászlóját a ballagó évfolyam átadja az alsó évfolyamoknak, majd a három ballagó osztály szalagját felkötik az egyre dúsabban díszített zászlóra. Eközben Domonkos Anna fuvolázott.

            A rendezvény jutalomosztással zárult. Az iskola kiemelt jutalmát, a Tarczy Lajosról elnevezett díjat idén Varga-Umbrich Eszter kapta, aki a gimnázium újraindulása óta a legeredményesebb tanulónk volt. Számos természettudományi versenyen ért el kiemelkedő helyezést, így az OKTV-n és a fizikai világversenyen is, emellett keresztény elkötelezettségével is példaként áll társai előtt. A jó tanulás és jó sportolás együttes műveléséért Burján András kapott alapítványi díjat. A Bódis-díjat, melyet titkos szavazással a végzős diákok ítélik oda kiemelkedő társuknak, idén Lucza Levente kapta. Ő ezen a napon a pápai városi ballagáson valamennyi végzős diák búcsúzó beszédére kapott felkérést. További alapítványi és pápai egyházközségi díjazásban részesült még Szabó Angelika, Dunai Virág, Boda Sára, Domonkos Anna és Tarcsa Gusztáv. Utóbbi tanulónk további munkálkodását különösen figyelemmel kíséri a gyülekezet a tervezett teológiai tanulmányok során.

            Az ünnepi istentisztelet után a végzősök útja a városi ballagáson folytatódott, ahol az Eszterházy-kastély melletti felújított szabadtéri színpadon a polgármester városi polgárrá avatta őket. A műsor egyik fénypontja művészeti tagozatos diákjaink táncprodukciója volt. Hálával gondolunk arra, hogy a város és a társadalom megbecsüli értékeinket.

Goór Judit

Képzős sikerek

2018-05-03

DIÁKJAINK A KÖZÉPISKOLÁSOK ORSZÁGOS KÉPZŐ-, IPAR- ÉS FOTÓMŰVÉSZETI PÁLYÁZATÁN

     Kondor Béla a XX. század második felének egyik meghatározó művészegyénisége, a magyar grafika aranykorának iskolateremtő mestere volt. A róla elnevezett pestszentlőrinci Kondor Béla Közösségi Ház idén tizenhetedik alkalommal hirdette meg a Középiskolások Képző-, Ipar- és Fotóművészeti Pályázatát a XVIII. kerületi Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozók programsorozat keretében. A legjobban sikerült pályamunkákból rendeztek kiállításokat a közösségi ház galériájában. Az immár országossá vált rangos szakmai megmérettetésen a népes mezőnyben (22 iskola, 236 alkotó, 447 munka) szép számmal és sikeresen vettek részt iskolánk tanulói.

Március 6-án tartották a képző- és iparművészeti pályázatra beérkezett alkotások kiállításának megnyitóját és az ünnepélyes díjátadást. Ezen a pályázaton iskolánkat az alábbi diákok képviselték:

Csonka Johanna 11. M, Dunai Virág 12. M, Gerhát Mercédesz 11. M, Katona Adrienn 11. M, Kulifai Boldizsár 12. M, Müller Eszter 12. M, Nagyfi Luca 11. M, Oláh Emese 12. M, Petrik Máté Benedek 10. M, Punk Gabriella 12. M, Radics Alíz 10. M, Sass Borbála Dóra 10. M, Simon Vanda Rebeka 12. M, Sztyehlik Anna 10. M, Turcsi Dorina 11. M, Vajda Bálint 12. M

   Közülük díjazott lett Csonka Johanna, aki Tükrökben című pasztelljével az alkotói én megismerhetőségét kutatja. Johanna túllépve az iskolai feladat tanulmány-jellegén az arcvonások mögött a lélek megragadásában is remekelt. Az eredeti és a tükörkép egyetlen kompozícióba illesztésével a klasszikus „kép a képben” megoldást választotta ahhoz, hogy a valóság és látszat kapcsolatát saját nézőpontjából vizsgálhassa.

   A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei különdíját Petrik Máté kapta. Máté három kisméretű, sorozatot alkotó festménye nyerte el a zsűri tetszését. Címük: Cassiopeia, In vino veritas, Skizma. Közös bennük a sajátos, teljesen egyéni, egységes képi világ, mely szokatlan, olykor provokatív témákat szolgál. Ezek a képek nem akarnak „szépek” lenni, nem idealizálják a valóságot, inkább felráznak, feszültséget sugároznak. Bennük a firka automatizmusa, a graffiti lendülete hatásosan találkozik a kompozíció feszességével, átgondoltságával. Máté stílusa már most, tanulmányai kezdetén készre érleltnek tűnik. Burjánzó formák, meghökkentő kapcsolódások, szokatlan kompozíciós megoldások, intenzív színek, a grafikai és festői elemek izgalmas vegyítése jellemzi ezt a stílust. Az expresszív ecsetkezelés, a keresetlen, őszinte megformálás, a tudatos torzítások a közvetlen közlés erejével hatják át munkáit.

Petrik Máté: In vino veritas

   A Kondor-pályázaton nem először kapott díjat Kulifai Boldizsár, idén azonban nem mást, mint magát a fődíjat ítélte neki a zsűri. Talán nem elfogultság részemről, ha azt állítom, hogy Boldizsár az egész mezőnyt tekintve a legérettebb művekkel jelentkezett. Két nagyméretű (50x70 cm) tollrajzot küldött be. Mindkettő a tőle megszokott, aprólékos, nagy műgonddal felépített, részletekben gazdag rajz, melyek korunk égető környezeti, társadalmi problémáira keresnek választ, mégpedig a hitét mélyen megélő, azt nyíltan vállaló alkotó szemszögéből. Mind a Bábel tornya, mind a Káin útján című kompozíciója a személyes értelmezésen túl tágabb, egyetemesebb, úgy is mondhatnám, üdvtörténeti keretek közé helyezi a teremtett világot elpusztító, önhitt civilizáció igazságtalanságait, a szegénységet, az éhezést, a hamis vágyak illúzióját. Boldizsár grafikáiban szerencsésen találkozik szépség és gondolat, művészi szabadság és komolyan vett felelősség.

Kulifai Boldizsár: Káin útján

A zsűri a versenyző diákok mellett a sikeres felkészítő tanárok munkáját is díjazta. Ebben az évben Katona György tanár úr részesült elismerésben.

Április 17-én került sor a fotóművészeti pályázat kiállításának megnyitására és az ünnepélyes díjátadóra. A GYIMT fotópályázatán a Refit Bakonyvári Orsolya 11. M, Holb Levente 9. M és Kiss Milán 9. B, Márkus Mihály Pál 9. C osztályos tanulók képviselték. A szakmai zsűri elnöke Eifert János, a magyar fotóművészet nemzetközileg is elismert mestere volt.112 alkotó 327 munkájából válogathattak. A díjazottak között volt Bakonyvári Orsolya is, akinek pályamunkáját a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete díjával jutalmazta. Ennek a díjnak értékét Chochol Károly fotóművész közvetlen anyagi hozzájárulása is emeli.

Vannak műalkotások, melyeket szemlélve felmerülhet bennünk a kérdés: valójában ki néz kit? Orsolya „Odaát” című, digitális technikával készült fotómontázs-sorozata titokzatos, szürreális látomás egy mindent látó kozmikus pillantás örökkévalóságáról.

Bakonyvári Orsolya: Odaát I., II, III.

Büszkén mondhatom el, hogy az országos pályázat szervezői az utóbbi évek tapasztalatai alapján most már minden évben számítanak a pápai refis diákok jelentkezésére, hiszen erőteljes mezőnyben rendre több díjat is elhoznak színvonalas alkotásaikkal. 

Szívből gratulálok minden résztvevő és díjazott diákunknak, továbbá Katona György tanár úrnak!

Nikolausz Krisztián

 

A cikk eredetije a veol.hu címen található.

 

 

SDG

2018-03-09

 

 

2018. március 2-3.-án iskolánk adott otthont az SDG XXIV. országos bibliaismereti versenynek.  Háromfős csapatok érkeztek református középfokú oktatási intézményekből felkészítő vallástanáraikkal.  Külön öröm volt számunkra, hogy Kárpátaljáról is vendégül láthattunk két csapatot: Nagyberegről és Péterfalváról. Péntek délután egy kalandversenyben mérték össze tudásukat és kreativitásukat a csapatok Ruth és Eszter könyvéből. A két ószövetségi könyv aktualitását megerősíti, hogy hordoznak olyan élethelyzeteket, amik ma is kihívást jelentenek. Van bennük szó népvándorlásról, éhínségről, hazaszeretetről, isteni vezetésről.

A verseny megkezdése előtt Katona Viktor az SDG titkára videoüzenettel köszöntötte a résztvevőket, mivel féléves tanulmányúton van Angliában.

Iskolánkat két csapat is képviselte: 1. 10. C osztályból: Kulisek Timóteus, Pekár Csaba, Vitáris Anna. 2. Heszler Tímea 10. A, Páli István 9.M, Tarcsa Gusztáv 12. B. Mindkét csapatunk az élbolyban végzett, a 10. C csapata megelőzve a vegyes csapatot.

Rajtuk kívül tanár kollégák, a konyha dolgozói, a kollégium, 10 refis diák segítettek a verseny lebonyolításában, termek berendezésében, vendégek kalauzolásában. Köszönjük.

Míg a diákok a jó hangulatú, szin*te az egész iskolát birtokba vevő kalandversenyen voltak, addig a tanárok egy szakmai fórumon beszélgettek Hanula-Csordás Dóra vezetésével a református iskolák társadalmi felelősség vállalásáról.

Szombat reggel énekléssel, majd Horváthy Petra református lelkész áhítatával indult a nap. Ezután a csapatok egy 100 pontos tesztet töltöttek ki, a tanároknak pedig Fodorné Ablonczy Margit a Református Pedagógiai Intézet részéről tartott fórumot.

Amíg az SDG szervező csapata a teszteket javította, addig vendégeinkkel meglátogattuk a pápai zsinagógát. Ennek az apropóját az adta, hogy az Eszter könyvében megírt Purim ünnepre készült a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület a leromlott állapotában is méltóságot árasztó zsinagógában. Schmidt Orsolya elnök elmondta, hogy a Purim a legvidámabb ünnep, ezért többek között az 1923-ban megjelent élclap, a Pápai Purim vidám híreiből, szarkasztikus kommentárjaiból, vicces hirdetéseiből fognak felolvasni.

Az eredményhirdetést követően örömben, jókedvben, egymás hite által meggazdagodva indulhatott haza 96 fiatal és tanáraik, valamint az SDG szervező csapata.

Exkurzus: jóleső érzéssel tölt el bennünket, hogy az SDG egykori és mai vezetői, oszlopos tagjai közül többen a Pápai Refi diákjai voltak: Kohán Péter, Kocsev Márton, Kocsev Bence, Katona Viktor, Hegedüs Anna, Horváthy Petra, Móricz Márta Mikolt, Zékán Mihály és Marton Réka.  Bízunk benne, hogy sort folytatjátok többen is mostani refisek.

SOLI DEO GLORIA

 

Vadász Márta

vezető vallástanár

 

 

Sportolóink sikerei

2018-03-08

VI. KORCSOPORTOS LEÁNY KOSÁRLABDA B33 DIÁKOLIMPIA - RÉGIÓ DÖNTŐ

A Veszprém megyei döntőn elért 2. helyezéssel csapatunk kvalifikálta magát az Országos Döntő előszobájának számító Régiós Döntőbe. Észak-nyugat Magyarország 12 legjobb 3 fős leány kosárlabdacsapata 2018.02.08-án, Mosonmagyaróváron küzdött meg egymással.

Az élvonalbeli kosárlabda egyesületek és akadémiák utánpótlásában pallérozódó játékosok alkotta mezőnyben amatőr csapatunk dicséretesen helyt állt. A mérkőzések feléig szoros eredményen tartottuk az állást, viszont a hajrára kijött a csapatok közti fizikai és tudásbéli különbség. A csoportmérkőzések befejeztével nem sikerült a legjobb nyolc közé kerülni, ennek ellenére elégedettek lehetünk a mutatott teljesítménnyel és hozzáállással.

EREDMÉNYEK:

Bercsényi, Győr – REFI 15:5

Kölcsey, Zalaegerszeg – REFI 13:7

A csapat tagjai: Csékei Kitti, Szabó Angelika, Répás Dorottya, Szécsi Júlia

 

SPORTLÖVÉSZET DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2017.11.18. – DERECSKE

 

Az elmúlt hónapokban iskolánk két tanulója nagyon szép eredményeket ért el a Sportlövészet Diákolimpiai versenyein.

Szakács Viktória 12. C. osztályos tanuló a leány „B” kategóriás légpisztoly 20 lövéses versenyszámában 2. helyezést ért el a Zircen megrendezett Megyei Döntőben. Ugyanitt szintén 2. lett Kiss Martin 10. A.-s diákunk a fiúk „B” kategóriás légpuska 20 lövéses versenyszámában. Kiváló eredményükkel mindketten kvalifikálták magukat a Hajdú-Bihar megyében lévő Derecskén megrendezésre kerülő Diákolimpia Országos Döntőjébe.

Sajnos a verseny időpontja egybeesett a végzős Szakács Viktória Szalagavató Báljával, ezért ő nem vehetett részt a megmérettetésen. Martint edzője Nagy Zoltán kísérte el a derecskei döntőre, aki a pápai Első Magyar Polgári Lőegylet alelnöke, szakosztályvezetője és edzője is egyben.

Elmondása szerint szenzációs mezőny gyűlt össze a Diákolimpia döntőjén. Ilyenre talán még nem is volt példa, több mint négyszázan indultak. A kiélezett erőviszonyok miatt apróságokon múlt a siker, a pillanatnyi koncentráció, a versenydrukk leküzdése és a versenyrutin döntött. Martin egyenletes lövészeredményt produkált a 10x2 lövés leadása során, de időzavarral küzdött és picit idegesen is versenyzett. A nyíltirányzékú légpuska húszlövéses fiú „B” számában szerepelt ötven versenyző közül a rendkívül erős mezőny első felében 163 köregységgel a 19. helyen végzett.

 

VI. KORCSOPORTOS FIÚ RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA

2017.02.26-án iskolánk rendezte a megyei döntőre kvalifikáló röplabda tornát. A 3 csapat körmérkőzése során csapatunk teljesen megérdemelten győztesen hagyta el a pályát. Egész nap szervezetten és koncentráltan játszva, lelkes szurkolótáborunk támogatását élvezve jutottunk a megyei döntőbe, amit 2018.03.07-én Veszprémben rendeztek. Játékosaink maximális odaadással küzdve, mindent kiadva magukból a megye 3. legjobb középiskolai röplabda csapata címet szerezték meg. A szoros mérkőzések után a végeredmény hűen tükrözi a csapatok valós erejét.

EREDMÉNYEK:

Elődöntő, Pápa:

Bródy, Ajka – REFI 1:2

III. Béla, Zirc – REFI 0:2

Döntő, Veszprém:

Lovassy, Veszprém – REFI 2:0

Lóczy, Balatonfüred – REFI 2:1

A csapat tagjai: Burján Ernő András, Burján Gábor, Kiss Attila, Lovászi Dániel Róbert, Vajda Bálint Alex, Márkus Mihály Pál, Gondos Dániel Levente, Baross Bence

PELC SORVERSENY

2018.03.05-én a Pápai Egyesített Labdarúgó Club ügyességi sorversenyt hirdetett meg a pápai általános iskolák 2005-2006-ban született leány csapatainak. Iskolánk csapata meggyőző fölénnyel és magabiztossággal az 1. helyen végzett.

A csapat tagjai: Németh Hedvig, Veres Ráhel Sára, Varga Darina Anna, Baross Kincső, Hományi Dóra Karina, Milinszki Emma, Mosonyi Anna

GRATULÁLUNK MINDENKINEK!

Győrvári Gábor

 

Versenyeredmények

2018-03-05

Az Országos Református Matematika Versenyen Debrecenben iskolánk diákjai a következő eredményeket érték el:

7. évfolyam:Varga Fanni 11. hely 
8. évfolyam: Füstös Gábor 15. hely
9. évfolyam: Burján Gábor 7. hely
10. évfolyam: Horváth Gergely 6. hely
11. évfolyam: Gondos Dániel 7. hely
12. évfolyam: Varga-Umbrich Eszter 1.hely
Csapatversenyben 2. helyezést értek el.
 
Varga-Umbrich Eszter matematika OKTV országos döntős.
 
Megyei egyéni sakkversenyen:
IV. korcsoportban: 5. helyezést ért el: Tönkő Csaba 7. B
 
V. korcsoport lányok: 
1. helyezett Domonkos Eszter 9. c 
2. helyezett Varga Barbara 9. c
2. helyezett Farkas Dorina 9. m
 
VI. korcsoport fiúk:
1. helyezett: Burján András 12. c
 
Országosra mehet: Domonkos Eszter, Farkas Dorina, Burján András.
 
Gratulálunk a diákoknak s felkészítő tanáraiknak!
Igazgatóság
 

 

Cserediák III.

2018-03-04

Nánássy Kincső:

   A szünet első hetét sok sok pihenéssel töltjük. Az 1. Napon egy ottalvós buliban voltunk Lucie és a barátnője Melissa barátaival. Ettünk, sokat beszélgettünk, táncoltunk, filmet és sorozatot néztünk. Nagyon jól éreztem magam. A többi napot otthon töltöttük, ma pedig megint egy ottalvósba megyünk. Jövőhéten a tervek szerint pedig kirándulni megyünk.

 Gotthárd Rebeka:

   A múlt előtti hétvégén Châteaubriantban a Halle de Béré-ben egy élelmiszerexpo-ra mentünk, ahol keverhettünk koktélt, süthettünk sütit, kóstólhattunk, nézelődhettünk. A többiek kolbászt töltöttek, mi addig egy gyógynövényes standnál beszélgettünk a nénivel.

   Hétfőn DNL órán egy prezentációt adtam elő angolul az osztálynak, ami mindenkinek tetszett, bár nagyon meglepődtek, hogy a mi iskolánkban van egyenruha.

   Utolsó nap a koliban nagyon sok képet csináltunk, pakoltunk, nevettünk, sírtunk. Legalábbis csak én sírtam, amikor megtaláltam 2 hónap keresés után a papucsomat...

   Hétvégén most színházban voltunk, előtte pedig étteremben, ahol nagyon finom ételeket ehettem én is.

   Hétfőn a fogadóm nagymamájához utaztunk, autóval 1,5 órányira Pouancétól; Cholet mellé. Nagyon gyönyörű, hatalmas ház. Tegnap Choletba mentünk vásárolni és Asterix és Obelixet néztünk kivételesen és nem Harry Pottert, pedig az a megszokott esti rutin, mert a kislány nagyon szereti.

   Ma főztem spagettit. Festettünk is.

   Vasárnap Párizsba megyünk négy napra a fogadóm nagybácsijához. Aztán miután visszamentünk Pouancéba, pizsipartyt szervezünk. Elvileg Nantesba és Mont Saint Michelbe is megyünk. 

Sakk sikerek

2018-02-19

   Megyei sakkversenyen a lány csapat 1. helyezést ért el és továbbjutottak az országos versenyre:

Domonkos Eszter 9. C, Farkas Dorina 9. M, Varga Barbara 9. C.

A fiúcsapat 2. helyezést ért el Burján András 12. C, Baross Bence 9. C, Burján Gábor 9. C, Domonkos Eszter 11. C.
Gratulálunk a diákoknak s felkészítőjüknek Simon Magdolnának!
Igazgatóság

Meghívó

2018-02-14

Cserediák II.

2018-02-13

Mácsodi Eszter

2018. január 27.

Megkezdtem a negyedik hetemet Franciaországban. Rettenetesen gyorsan halad az idő, mégis úgy érzem, mintha már itt lennék évek óta. Az osztálytársaim nagyon gyorsan befogadtak, érdeklődőek, és próbálnak magyarul tanulni, előszeretettel mondogatják hogy ,,Jó napot!”. Az órákon nem sokat értek, főleg matematika órán, de igyekszünk haladni az osztállyal például informatikán, ahol mi is azt a feladatot csináljuk mint ők, vagy biológián ahol egy egyszerűbb feladatot adnak nekünk, de ugyanakkora élmény mint az ittenieknek. Emíliával kerültem egy osztályba, aminek azért örülök, mert így egyikünk sem érzi magát elveszettnek, tudunk  segíteni egymásnak ha valamelyikünk nem ért valamit, vagy együtt fogalmazzuk meg a mondatokat, hogy biztosak legyünk benne, nem vétünk túl sok hibát (ettől függetlenül sokszor ketten együtt sem vagyunk ebben teljesen biztosak). A menzán kapott ételek nagyon finomak, hatalmas a választék: levest ritkán adnak, helyette mindig van egy-két féle zöldségköret, vagy például rizs, és egy-két féle hús is. Van egy külön salátás pult, egy édességes, amint sütemények szoktak lenni vagy pudingok, és van egy tejtermékes, ahol sajtot lehet venni. A konyhások nagyon aranyosak, tanítják az ételek neveit, mindenki üdvözölt minket. Nagyon jól érzem magamat itt kint, a nyelv jobban megy, mint gondoltam, napról-napra fejlődök.

2018. február 4.

Lassan megkezdjük a második hónapunkat itt, kint Franciaországban. Továbbra is nagyon élvezem, ami nagyon hiányzik azok a magyar ízek, és a magyar csapvíz, mert az itteni nagyon vegyszer ízű, nem is isznak az itteniek csapvizet. Szerdán voltunk moziban az évfolyammal, ahol a Mustang című filmet néztük volna meg, de végül egy kisebb hiba miatt a Laura című romantikus dráma került levetítésre, és bár először csalódott voltam, nem bántam meg, mert a szinkron angol volt, a felirat francia, a cselekmény pedig követhető és izgalmas volt, szóval mindent értettem a filmből. Tegnap voltam bowlingozni a családommal, annak is a női felével, és a ,,húgom'' legjobb barátnőjével, nagyon élveztem. Este jó hosszú vacsoránk volt, a hús nyersen lett tálalva és egy fondu gépben lévő olajban sütötte meg mindenki úgy, ahogy ő szereti, ami nekem először furcsa volt, de nagyon tetszik ez a kis gép. Amíg otthon az ebéd a nagy étkezés, itt a vacsora, de nem csak a hossza miatt, hanem az étel mennyisége is feltűnően több.

2018. február 11.

Január 11. Az első iskolai napom Franciaországban. Február 11. A nap ugyanaz, csak a hónap változott. Egy hónapja Franciaországban vagyok. Ez a hét számomra nagyon tartalmas volt, amelyről szeretnék is beszámolni: Hétfőn nem történt semmi különös, kaptunk egy új tesitanárt, akinek első órán meggyűlt a baja az osztállyal, de legalább megközelítettük a Refis tesi óra negyedét, a három kör futással és a 3 rövid hossz bemelegítéssel. Heti egy tesi óránk van, dupla órában hétfőn, minden órán ugyanaz az anyagunk van, tollaslabdázunk. Ez az alapvetően fárasztó sport ezen a szinten koránt sem fáraszt ki, úgyhogy nagy szeretettel várom vissza Kovács Klára tanárnő izzasztó tanóráit. Kedden valamilyen oknál fogva alig voltak tanárok a suliban, a 32 fős osztályból 10 ember volt bent, velünk együtt, de Kincsőék például csak hárman voltak. Első órában bioszunk volt: én eddig is csodáltam a mikroszkóp kamerákat, amiből minden asztalra jutott egy db, de most az iskola új, WiFi-s kamerákat kapott, amivel egyszerűen mesés volt dolgozni. Az élesztőgombát vizsgáltuk, Emíliával voltam párban, nagyon szépen megcsináltuk a feladatot, még a tanár úr is megdicsérte! A számítógépen megírt vázlatot és a hozzá tartozó képet, amit a kamera vett fel, kinyomtatták, náluk ez az órai vázlat. A második óra után szabadok voltunk aznap délutánra. Szerdán Kincsővel voltam koli moziban, a King Kong-ot néztük, ami egészen addig elnyerte a tetszésemet, amíg el nem kezdődött a cselekmény, de végül rávettem magam, hogy megnézzem a bennszülöttek áldozását. A film felét láttuk, összességében tetszett, de nem a kedvenc filmem eddig. Szerdán a semmiből egyszer csak elkezdett esni a hó, másfél órán keresztül esett, ami itt nagy csoda, a tanárok is nagyon örültek neki. Csütörtökön azon kaptam magam, hogy pakolok a hétvégére, megint eltelt egy hét, gyorsabban mint vártam, sokkal gyorsabban. Pénteken hazajöttem, fáradtan kidőltem, és aludtam egészen másnap 9-ig, amikor is kelni kellett, mert indultunk Nantes-ba várost nézni. Egyszer már voltam ott, az első hétvégemen, de most megnéztük a Le Nid-et, és ha a városban laknék, biztos hogy mindig ide jönnék fel, mert 1 euro nem pénz azért a hangulatért és kilátásért amit a 32. emeleten kapok. A Le Nid után elmentünk enni, megtaláltam életem éttermét, olyan, mint Pápán a Jack, csak elegánsabb egy picivel, de a hangulata ugyanolyan. Az étel mennyei volt, bármikor meg tudnék enni abból a lazacból több adagot is, pedig nem szeretem a halat. Evés után a Passage Pomeraye felé vettük az irányt, mely rengeteg esküvői fényképnek ad helyet, amit meg is értek, mert gyönyörű. Kaptam kouignette-et, ami olyan mint egy mini galette, édes, és csoda finom. Az édességem majszolása közben, a Loire partján sétálva egyre közelebb kerültünk az elefánthoz (Les Machines de l'île), ami egy óriási elefánt, mely jár, trombitál, vizet fúj az ormányából, es fel lehet ülni a tetejére. A régi gépgyár elemeiből Verne Gyula világát varázsolták ide. Ismét a Loire partján vagyunk, csak a szemben lévő felén a folyónak, sétálunk az autóhoz, vége a kirándulásnak. Bevásárlás után az immáron szokássá vált autóban éneklés jön, itthon pedig a családommal töltöttem az időt. Vacsi után Voice volt program, és hopp, máris 11 óra múlt. Mivel egész nap nem beszéltem magyarul sehol, senkivel, kissé elfáradtam a fordításban, nem gondoltam volna, hogy ennyire ki lehet ebben fáradni, úgyhogy mentem is gyorsan aludni. Már csak 10 napot járunk iskolába, mert itt február 24-től máricus 12-ig szünet van. Ez volt idáig a legaktívabb hetem, nagyon gyorsan eltelt (ez is).

Gotthárd Rebeka

2018. FEBRUÁR 4.

Kedves Tanárnő!

Már majdnem egy teljes hónapja Franciaországban vagyunk. Vagy mondjam úgy, hogy még csak egy hónapja?

Máris rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk mindannyian. És akárhogy nem eszem meg a csigát, a croissant, a vajat és a galettet, azt hiszem semmiből nem maradtam ki. A családom például a nemzeti palacsintanapon készített nekem vegán palacsintát, amihez kaptam rebarbara lekvárt. Aztán amikor galette-partyba mentünk, együtt sütöttünk itthon vegán francia csokitortát, amit elvittünk oda. A reggelim általában gabonapehely szójatejjel, az ebédnél és a vacsoránál (amik szinte egyformák) számomra furcsa, hogy esznek mindig előételt, például uborkaszeletek tejföllel nagyon gyakran megfordul az asztalukon. Mindig van leves, ami általában sütőtökkrém leves, de volt, hogy currys édesburgonya krémlevest adtak. Másodiknak steaket esznek általában apró burgonyakörettel, édeskrumplival, vagy más körettel. Kenyeret esznek mindenhez. Én pedig itthon kapok szóját, csicseriborsófasírtot és egyéb finomságot. És persze az elmaradhatatlan desszert, ami a családfőnknél például 4 pohár vaníliás puding, de én általában mandarint eszem vagy kompótot.

Az iskolában sincsen hiány a bőséges és finom ételekből, ahol kapok ebédre például kuszkuszt, többféle zöldséget, szószt, salátákat, gyümölcsöt és édességet is.

Na ennyit az ételekről egyelőre; nem tudom miért ezzel kezdtem, pedig most volt reggeli, nem is vagyok éhes...

A fogadó családom Pouancéban lakik, úgy 15 percre autóval Châteaubrianttól. Egy csodálatos falu, tele Anjou-kori örökségekkel, például a szobám ablaka egy 14.századi kastélyra néz. A ház, ahol élnek, nagyon nagy és gyönyörű.

Hétköznap viszont az internátusban töltjük az éjszakákat és a délutánokat. Az internátusban furcsa volt, hogy 4 emelet van, és azok között szinte szabadon járkálhatnak a fiúk és a lányok. Mi a legalsó szinten vagyunk egy szobában, ami eredetileg egy tanterem volt: következtetve a fenthagyott táblalámpából, arról, hogy körülöttünk az összes teremben padok vannak, és hogy hatalmas a szoba. A szobatársaink nagyon kedvesek.

Délutánonként mindig találunk valami programot: edzünk a folyosón minden másnap, mosunk, eszünk, sétálunk, és rengeteget bohóckodunk. Nagyon élvezem, hogy kolis vagyok.

Az iskolában töltött idő viszont sajnos nem a kedvencem, mivel számomra szokatlan, hogy az órák rendszertelenek, például egy 1,5 órás fizika után egy 20 perces óra jön. Valamint nem igazán tudok minden óra anyagára figyelni, bekapcsolódni az órába.

Az idegen nyelvoktatást messze felülmúlja a magyar, az osztálytársaim közül jó, ha ketten tudnak rendesen angolul, pedig heti 3 órában tanulják, és ez az európai osztály. Németet is tanulnak, én is próbálok bekapcsolódni, például írtam már szódolgozatot is.

Testnevelés órán falat mászunk. Remek volt kipróbálni, még sose csináltam. Egyszer majdnem feljutottam a legtetejére, de általában csak az aljára tudok felkapaszkodni! 

Viszont a csomózásban és a felhúzásban nagyon jó lettem 

Kedden reggel el szoktam menni sétálni és felfedezni a várost, egyszerűen hihetetlenül gyönyörű minden egyes sarok, ház, ablak, utcácska, a kastélyról nem is beszélve, pedig az egész kastélyt még nem volt időm felfedezni.

Még a fele idő sem telt el, máris sokkal jobban értem a nyelvet (kivéve ha a buliban a hangfal mellett állva kérdeznek és még hozzá hadarnak is) és jobban tudok beszélni is szerintem, bár most abban a fázisban vagyok, hogy se franciául, se angolul, de még magyarul sem tudok rendesen beszélni 

Szóval remekül érzem magam, kíváncsian várom a még elkövetkezendő több mint egy hónap eseményeit 

2018. február 9.

 

Ez a hét talán még gyorsabban eltelt, mint az előzőek. Azt hiszem, minél többet itt vagyunk, annál gyorsabban telnek a napok. Beállt már a napi rutinom itt is, már tudom melyik óra melyik teremben van, tudjuk mikor érdemes reggelizni menni, na meg persze külön taktikánk van az ebédhez is.

Ezen a héten az óceáni éghaljat kiegyensúlyozottságát nem tapasztalhattuk meg, egy 1órás angol alatt például esett hó, 1cm-es jégdarabkák, eső... sütött a nap, fújt a szél. Semmi sem hiányzott.

Egyik nap szinte senki nem volt iskolában a nagy hóhelyzet miatt, ami egy 1cm-es olvadozó hóréteget takar. Én ahogy meghallottam, hogy az egész koli robog le a lépcsőn azt ordítva, hogy “IL NEIGE! IL NEIGE!”, rohantam ki én is az udvarra, úgy ahogy voltam, papucsban és kardigánban. Nekik még nagyobb csoda volt 

Egyik délután a napfényes időjárás örömére felmentünk a várba, egy másik nap pedig tévedésből kigyalogoltunk a városból, bár az a jégesőben volt. . .

Időről-időre kialakult, hogy vasárnap délután süteményt sütök a családnak és magamnak a koliba, ami szintén csodaszámra ment, hiszen minden sütit a boltban vagy a pékségben vesznek. Most vasárnap kakaós csigát szeretnék sütni.

Egyre többen megismernek minket, és már nekünk is sok mindenki ismerős, de persze nem név szerint ismerjük őket, inkább magunk között különféle neveken hívjuk őket az általunk átélt vicces helyzetek alapján, így született meg a Riccola, a Könyv, az Orosz, a Kekszes, a Lila, és sorolhatnám még sokáig.

Bár sokan még mindig értetlenkedve kérdezik a nevelőket, hogy kik vagyunk és mit keresünk itt 

Még két hetünk van az iskolából, ami borzasztó kevésnek tűnik. Remélem, tartalmasan fogjuk eltölteni.

Messengerből küldve

   Az emléknap a református templomban Gránásiné Bácsi Tünde, a gimnázium igazgatója köszöntőjével kezdődött. A rendezvényt megtisztelte Csoóri Sándor özvegye, dr. Balogh Júlia és családja, dr. Kovács Zoltán területfejlesztésért felelős államtitkár, és Pápa városának érdeklődő polgárai.  Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke igehirdetéssel és hálaadó imádsággal emlékezett a küldetéses művészre, Isten eszközére, aki megvívta harcát identitásunk megtartásáért.

    Ez után került sok a 12. C osztály műsorára, amelyet Mayerné Pátkai Tünde igazgatóhelyettes, az emléknap főszervezője szerkesztett és rendezett. Az életrajzot megidéző összeállítás alapvetően a Diákévek harangzúgásban c. visszaemlékezésre épült; arra az írásműre, amelynél teljesebben senki és semmi nem foglalta még össze, milyen örökséget hagy a Pápai Kollégium diákjaira. Ezt az örökséget senki sem adta tovább olyan széles körben, mint Csoóri Sándor, akinek hangja és életpéldája elérte a világ magyarságát. Ebben az örökségben benne van Petőfi és Kozma Andor, eperfa és gályarabok, s ebből az örökségből értette meg a költő saját élete célját. A szemelvények megidézték a korabeli Pápa atmoszféráját, a felejthetetlen élményeket; a közbeékelt lírai költemények a gyökerek, a kötődés, a ragaszkodás erejét sugározták. A felhangzó szavak az előadókat, a reál osztályos diákokat Csoórihoz méltó tanítványokká emelték – varázsolták. Nem hiszem, hogy van olyan tanár az iskolánkban, aki hitelesebben tudna tanítani ennek az iskolának a történetéről, helyesebben történelméről, mint ez az író. Telitalálat volt az irodalmi részleteket népzenei és néptáncos betétekkel tagolni, hiszen a költő egész családja a népi kulturális hagyomány szolgálatába állt. A műsor ezen részét a Kovács István vezette Ígéretes együttes és a művészeti szakgimnázium végzős néptáncosai vállalták.

   A Kollégium felújított épületének földszinti folyosóján felavatták a Csoóri Sándorról készült bronz domborművet. A nyárádi származású, Kanadába került Lázár Györgyi szobrászművész 2000-ben készítette el alkotását. Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője avató beszédében kiemelte, hogy a hagyomány, a keresztény és magyar örökség vállalása ma sem kockázat nélküli, így a Csoóri-örökség ápolása komoly állásfoglalás. Balogh Júlia, a költő özvegye kiemelte, hogy férje számára milyen sokat jelentett Pápa: hitet, emberséget, magyarságot – mindent itt tanult, ami fontos volt számára.

   Az iskola dísztermében előadásokra került sor. Először Takaró Mihály Magyar örökség-díjas irodalomtörténészé volt a szó. Az életmű egészének jelentőségét méltatta, melynek része a líra, a novellisztika, az esszé, a filmforgatókönyv-írás és a széleskörű kulturális, közéleti tevékenység. A gondolatsor nem elégedett meg a műveknek a keletkezésük korában kifejtett hatásával; rámutatott, hogy nemzeti sorskérdésekkel ma is szembesülni kell. Csoóri Sándort példának állította a jelen értelmisége elé; élesen rámutatott az irodalomtanítás hiányosságaira, torzulásaira, s általában napjaink értékválságára. A prófétikus beszéd megerősít minket abban, hogy iskolánk ezután is szerepelteti az érettségi anyagban a költő életművét, és megbecsüli a tőle kapott örökséget.

            A pápai korszakra való visszaemlékezés jegyében szólalt meg Szakál Elemér esperes úr, a költő évfolyamtársa. Felidézte a többieknél érettebb, komoly, meditáló fiatal Csoóri Sándor alakját, de számos humoros epizódot is felelevenített a 40-es évekből a diákokat is szép számmal felsorakoztató közönség előtt. Kövy Rózsa a gimnázium újraindulásának előzményire emlékezett, abban édesapja, Kövy Zsolt főigazgató és Csoóri Sándor kapcsolatára. Iskolánk sokat köszönhet a költőnek, aki már 1981-ben szót emelt az egyházi fenntartóhoz való visszatérés érdekében, majd tíz év múlva is első számú támogatója volt az ismét reformátussá váló iskolának.

            A megemlékezés Áldozó Tamás pápai polgármester személyes visszaemlékezésével folytatódott, aki híres diákunkkal egyetemista korában találkozott, akkor kapta tőle emlékbe a Berzsenyi elégiája c. költeményt, amelynek soraival zárta az előadássorozatot.

Szükség volt erre a felemelő élményre. Bizonyságot kell tennünk ország-világ előtt, hogy ez az iskola Csoóri Sándor iskolája. Diák volt nálunk, de minden tanárunk tanulónak érezheti magát szellemi és erkölcsi példája előtt.

Goór Judit

 

A Mester nyomában

2018-01-29

  Iskolánk Dísztermében január 22-én, a magyar kultúra napján a Gimnázium  képzőművészeti tagozatának tanárai A. Tóth Sándor nyomában címmel műveikkel tisztelegtek a Kollégium egykori nemzetközi hírű festő- és bábművésze előtt. Boros  Zita iparművész, Katona György festőművész tanár, Kerpel Péter művésztanár, Kisantal Tibor grafikus,  Marosi Diána festőművész, Nikolausz Krisztián grafikus, Varga-Pesei Petra művésztanár  mutatta be újabb munkáit.

   A kiállítást az egykori mester fia, Dr. Tóth Gábor nyitotta meg, aki az iskola újraindulása óta lankadatlan lelkesedéssel biztatja a diákokat és tanárokat édesapja örökségének értő befogadására, példájának követésére. Megnyitójában Csoóri Sándor egyik írásából idézett, amelyben a költő arról vall, kisdiákként milyen meghatározó élményt jelentett számára A. Tóth Sándor emberi, tanári, művészi kisugárzása. 
Pálóczyné Zergi Klára

 

 

Sítábor

2018-01-27

   A tavalyi sikeres újrakezdés után az idei tanévben újra lehetőséget biztosítottunk „Refis” diákjaink számára, hogy külföldi sítáborban vegyenek részt. 2018. január 23-28. között az ausztriai Sonnenalpen Nassfeld Sírégió színvonalas pályáin töltöttünk el 6 napot.

    Mind a hotel, mind pedig a síelés helyszíne minden igényt kielégítő. Szállásunk a Weissbriach nevű kis falucskában elhelyezkedő Jufa Hotel Gitschtalban*** volt, ami a sípályától 20 km-re található. A szálloda 2012-ben épült, modern síbakancs és síléctároló helységgel rendelkezik. A szállás költségei fedezték az ingyenes síléc, síbakancs és bot bérlését is. A szobákban TV és WIFI elérhetőség biztosított. A klubteremben lévő asztalitenisz- és csocsóasztal, valamint a relaxációs szoba és szauna terem lehetőséget nyújtott a síelés utáni kikapcsolódásra, feltöltődésre. A konferencia teremben esténként az aznapi történések, élmények megbeszélése, vagy éppen a korábban készült videó felvételek megtekintése zajlott. Az étkezés félpanziós formában történt. A finom és változatos reggeli és vacsora kínálat svédasztalos jelleggel több fogást tartalmazott.

   A pápai közép- és általános iskolákból verbuvált gyermekek és hozzátartozóik által alkotott 85 fős csoportot 2 db 50 személyes autóbusz szállította. A 48 gyermek oktatása 4 csoportra bontva zajlott. A csapatok válogatási elvét az előzetes sítudás határozta meg. Iskolánkból 14 diák és 2 kísérő tanár vett részt a jó hangulatú táborban.

  A felvonók Tröpolach nevű kis falu központjából szállítottak bennünket a 2000 m magasságba nyúló hegy tetejére. A 110 km hosszú pályarendszernek köszönhetően eloszlottak a síelők a pályákon. Gyönyörű napsütésben, -4 és +10 fok közötti hidegben síelhettünk. A 4 napos síelés alkalmával csak egy pár órás ködös időszak hátráltatta a munkát, ezenkívül zavartalan és szép időjárásban volt részünk.  Reményeink szerint mindenki jól érezte magát, ennek következményeként a jövő tanévben is ugyanilyen szép létszámmal (vagy még népesebb csoporttal) veszünk részt a pápai iskolák közös sítáborában.

Győrvári Gábor

A jövőre készülve

2018-01-26

Pályaorientációs napot tartottunk pénteken a refiben.

dr. Hanák János- A természettudományokon alapuló mérnöki munka szépségei és nehézségeiről tartott előadást.

Varga Petra és Fazekas Gergő szakmai előadásokat tartott képzős diákjainknak.

A győri Mobilis csapatának köszönhetően reálosaink a plazma tulajdonságaival ismerkedhettek meg.

Egy tartalmas és mozgalmas napot tölthetteik így diákjaink az iskola falain belül és kivül is.

fpp

Vörs

2018-01-19

   2018.január 19-én 48 katolikus hittanossal megnéztük Európa (vagy talán a világ) legnagyobb beltéri (templomi) betlehemét Vörsön (Somogy megye). Kirándulásunk „idegenvezetője” a 11.M osztályos Deák Réka volt, aki ebben a szép faluban lakik. A templomban megismertük röviden a falu és a templom ill. a betlehem építésének történetét.

    Ebben Réka és a helyi plébános, Szabolcs Atya is a segítségünkre volt. Hallottuk az atyától, hogy messziről is jönnek megnézni ezt a betlehemet, előttünk pár nappal egy vietnámi csoportot kalauzolt. Arról is beszélt, hogy mindenkire másként hat ez a szép betlehem, van aki csak fotót készít, van aki pedig hosszasan elidőzik, imádkozik előtte. Mi is közösen imádkoztunk egy tized rózsafüzért, amit mindenki a saját szándékára mondott. Ki a sikeres érettségiért, ki az egészségéért imádkozott és kért erőt. Meglátogattuk még a falu nevezetességeit is. Egy tűzoltó múzeumot egy talpas házat, ami ma tájház és a közösségi házban pedig egy kiállítást láttunk, ahol textilből készült képeket, szobrokat, tárgyakat csodálhattunk meg az alkotó kalauzolása mellett. Az utunk végén betértünk a plébániára, ahol Szabolcs Atya finom kaláccsal és üdítővel várta a diákokat.

Fodorné Nagy Bernadett

szaktanár

Felhívás

2018-01-18

Sport

2018-01-18

IV. korcsoportos Labdarúgó Futsal Diákolimpia

 

2018.01.05-én iskolánk 7-8. osztályosokból álló fiú labdarúgó csapata szép eredményt ért el a megyei döntőre kvalifikáló Futsal Diákolimpia pápai selejtezőjén.

A tornán hatalmas lelkesedéssel, nagy elszántsággal küzdő csapatunk az előzetesen esélyesebb, PELC-es labdarúgók tömkelegét felvonultató ellenfelekkel szemben a BRONZÉRMET szerezte meg!!!

Sajnos ezzel az eredménnyel nem jutottunk a megyei döntőbe, de fiataljaink teljesítménye ennek ellenére is tiszteletet érdemel.

Eredmények:

REFI 4 – 3 WEÖRES

REFI 4 – 6 ERKEL

REFI 3 – 7 MUNKÁCSY

REFI 7 – 4 TARCZY

Gólszerzőink: Boda Barnabás 12, Kiss Ákos 5, Kántor Zalán 1

A csapat tagjai: Csortos Zalán, Kiss Ákos, Boda Barnabás, Kántor Zalán, Baross Bence, Kiss Gergő, Fekete Máté

 

 GRATULÁLUNK!!!

GyG

 

 

EXREFIS tábor

2018-01-16

Tisztelt Ex-Refisek!

        Szeretnénk Önöket / Titeket tájékoztatni a nyáron tartandó "Refisektől Refiseknek" elnevezésű táborunkról.

        Helyszín: előzetes egyeztetés szerint az egykori szecskatábor,

        Időpont: 2018. július 29-től augusztus 5-ig.

Ha szeretné/ szeretnéd meglátogatni a tábort, akkor a következő 10 dolgot nagyon fontos tudnia / tudnod:

1. A két vasárnapi nap csak "félnap", ugyanis a tábort délután kezdjük és második vasárnap 12 órakor fejezzük be.

2. A csütörtöki nap túra nap.

3. Egyelőre két éjszakánál többet nem tudunk biztosítani, nagyon korlátozott a helyek száma. Későbbiekben ez a szám még növekedhet.

4. Sátrazók előnyben!!!

5. Az ott tartózkodás díja 1200 Ft/éjszaka

5.1 Ha valaki nem alszik ott, csak étkezik akkor: 1000 Ft/étkezés

6. Adatok, amire szükségünk van:

Név:

Végzés éve:

Osztályfőnök:

Mettől-meddig tartózkodna a táborban:

7. A jelentkezés határideje: május 31

8. A jelentkezés módja: refitabor18@gmail.com -on (ezen a címen) keresztül, a fenti adatok megadásával, a tárgyban ’Jelentkezés’ címszó feltüntetésével. Mindenkinek küldünk visszajelző e-mailt, azonban ez néha napokba is telhet. Mindenki megértésére számítunk!;

9. Flexibilisnek kell lennie, táborunk nem egy luxushotel. Így szeretjük.:)

 

Oké, ez 9 pont…azonban biztos lesz mindenkinek egy kis 10. pontja, amire mi nem is gondoltunk – amatőrök vagyunk MÉG táborszervezésben- úgyhogy kérünk mindenkit, hogy legyen türelmes és tizenéves Refis megint.

 

 

JELENLEGI DIÁKJAINKNAK:

 

Kedves jelenlegi Refis!

 

Most - annyi várakozással és feszültséggel teli hónap után - eljött a te időd! Ugyanis a mai naptól fogva jelentkezhetsz a táborba! Ehhez pedig nem kell semmi mást sem tenned, csak kitölteni a lenti linken található jelentkezési lapot, majd leadni a titkárságon és ezzel egyidőben befizetni 10 000 forint összegű részvételi díjat (ez a teljes összeg, ennél drágább már nem lesz!) . A jelentkezés határideje április 6. (péntek). Kérjük minél hamarabb lépj ez ügyben, ugyanis csak korlátozott férőhelyes a tábor.;)

jelentkezési lap

Ha bármi kérdésed lenne keress minket bátran a Facebookon, vagy a refitabor18@gmail.com e-mail címen!

 

Szeretettel:

Bajnok Attila exrefis.

Kiállítás

2018-01-12

Meghívó

Igazgatóság

Meghívó

2018-01-11

Igazgatóság

Köszöntő

2017-12-20

    Istentől megáldott, boldog karácsonyi ünnepeket és áldott, békés új esztendőt kíván a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma munkatársi közössége és diákjai nevében:

Gránásiné Bácsi Tünde
igazgató

Megyei Diákolimpiai Torna

2017-12-19

Az elmúlt hetekben iskolánk labdajátékos csapatai több Megyei Diákolimpiai Tornán is részt vettek és ezeken szép sportsikereket értek el.

 

2017.12.15-én, Pápán VI. korcsoportos fiú csapatunk a Pápa Városi Középiskolás Futsal Labdarúgó Diákolimpia Tornáján 4. helyezést ért el!

Eredmények:    

Csoportmeccsek: REFI – Acsády 1:6

                                REFI – Batthyány 3:1

Elődöntő:               REFI – Türr 6:1

Bronzmérkőzés:    REFI – Acsády 2:4

A csapat tagjai: Burján Ernő András, Szőke Zalán, Bognár Ákos, Vasváry Benjámin, Schlecht Levente, Bódai Martin, Varga Dominik, Lovászi Dániel

2017.12.18-án, Ajkán rendezték a VI. korcsoportos Fiú-Leány Veszprém Megyei B33 Kosárlabda Diákolimpiai Torna döntőjét. A magas színvonalú és erős csapatokat felvonultató tornán a fiúk a 16 csapatból a 9. helyezést érték el.

Előnyösebb sorsolás esetén előkelőbb helyen is végezhettünk volna. Sajnos a megye két legerősebb csapatával kerültünk egy csoportba, ennek ellenére egy kicsit nagyobb szerencsével továbbjuthattunk volna a legjobb 8 közé.

Eredmények:    

Csoportmeccsek:  REFI – Türr 5:19

                                REFI – Noszlopy 7:10

                                REFI – Vetési 11:5

A csapat tagjai: Kiss Benedek, Pilter Márton, Cserneczky Zalán, Lindner Ádám

 

A lányok egész nap kiegyensúlyozott, meggyőző teljesítményt nyújtva EZÜSTÉRMET szereztek!!!

Cserejátékos hiányában sajnos a döntő hatodik mérkőzés végére elfáradtunk, így maradt a 2. hely, amely által bejutottunk a sorozat végső állomására, az Országos Döntőbe!

Eredmények:    

Csoportmeccsek:  REFI – Vetési ”A”  6:4

                                REFI – Bródy „B”  9:4

                                REFI – Vetési „C”  9:4

                                REFI – Lóczy 12:3         

Elődöntő:               REFI – Bánki 11:4

Döntő:                    REFI - Bródy „A”  5:12

 

A csapat tagjai: Szécsi Júlia, Csékei Kitti, Szabó Angelika

 

GRATULÁLUNK A SZÉP EREDMÉNYEKHEZ!

Felvételi

2017-12-15

Az írásbeli dolgozatok megtekintése, 2018. január 29-én hétfőn a titkárságon 8 és 16 óra között.

Igazgatóság

Verseny eredmények

2017-12-04

Eredményekben gazdag hetet zárt iskolánk.

2017.12.02-án rendezett IV.Megaforce Dance Cup (Pápa) versenyen kimagasló eredmények születtek. A tanulók saját koreográfiákkal indultak, ahol a színházi tánc tagozaton tanító kollégák óráikon tanult tánc technikákat felhasználva készítettek.

 

Eredmények:

 

11.MSZ

Varró Fanni:Ezüst minősítés

Vasáros Fruzsina:Ezüst minősítés

Fuchs Alexandra:Arany minősítés

Nyári Andrea:Arany minősítés+Legjobb előadásmód különdíja

 

12.MSZ

Pirityi Kamilla:Arany minősítés

Zsohár Zsaklin:Arany minősítés

Simon Napsugár:Ezüst minősítés

A néptánc szak 7 táncosa megmérettette magát az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny elődöntőjén Gödöllőn.

Tartalmas, a szervezés miatt kissé kapkodós, viszont örömteli napon vagyunk túl.

A táncosaink, Bári Boglárka, Deák Réka, Hoffman Anna, Gaál Csongor, Lipcsei Gergely, Székely Máté és Orsós Szabolcs megugrották sőt feljebb tették azt a bizonyos lécet.

Református Iskolák Országos Sakkversenye

3.helyezett a fiu csapat

Burján András, Baross Bence, Tönkő Csaba

Egyéniben

1.helyezett Domonkos Eszter 9. C

3.helyezett Farkas Dorina

6.helyezett Varga Barbara

 

1.helyezett a lànycsapat

 

Gratulálunk  diákjainknak és felkészítő tanárainak.

fpp

 

Tompa rajzpályázat

2017-11-24

Mától lehet szavazni a döntőbe bekerült alkotásokra a Facebookon, az alábbi linken található albumban a legjobban tetsző képet lájkolva. A 2017.11.27-én 23.00 óráig a legtöbb kedvelést begyűjtő mű kapja a közönségdíjat.

https://www.facebook.com/pg/tompa200/photos/?tab=album&album_id=374295243026344

Azok a művek értek el helyezést, melyeket eredetiben bekértünk, de - egyelőre - nem láthatók az oldalon. A végeredményt a Facebookon és a honlapunkon is közzétesszük, előbbire 11.28-án feltöltjük a nyertes képeket is.
 
Nagyon szépen köszönjük a részvételt, hogy felkészítettétek a gyerekeket, gratulálunk a kiemelkedő teljesítményükhöz. Nem üres szólam, hogy nagyon nehéz volt a döntés, hosszas egyeztetés előzte meg az eredményhirdetést. Ha a zsűrin múlik, akkor versenként állította volna fel a sorrendet, bár helyenként még úgy se lett volna egyszerű választani.
 
Üdvözlettel és köszönettel
Tóth Ági

Szalagavató

2017-11-20

   Emlékezetesen szép pillanatokban volt része mindazoknak, akik részt vettek november 18-án a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma végzős diákjainak szalagavató ünnepélyén. Először a református templomban műsort adtak a növendékek, amelyben az életről, identitásuk, hitbeli fejlődésük folyamatáról vallottak, majd a szalagtűzéssel hivatalosan is maturandussá avatták őket osztályfőnökeik: Pálóczyné Zergi Klára, Mayerné Pátkai Tünde és Kerpel Péter. A Sportcsarnokban 8 órakor kezdődő bál a hagyományok szerint a nyitótáncokkal kezdődött, amelyet Müller Sára, Kondics Gergely, Hergerőder Jácint és Végh Nóra tanítottak be.

   Az est fővédnöke Dr. Huszár Pál egyházkerületi főgondnok, a Zsinat világi elnöke, valamint Gránásiné Bácsi Tünde igazgató mondott köszöntőbeszédet, üdvözölve a szülőket, hozzátartozókat, a tantestületet tagjait, Isten áldását kérve a végzős diákok további tanulmányira és életére.

Mayerné Pátkai Tünde

Nyílt nap

2017-11-08

 

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma a 2018/2019-es tanévben a következő szakokat indítja:

-         6 évfolyamos általános gimnáziumi osztály

-         4 évfolyamos általános gimnáziumi és természettudományos osztály (biológia vagy matematika emelt szintű képzéssel)

-         4+1 évfolyamos művészeti szakgimnázium párhuzamos OKJ-s képzéssel:

-         (festő-grafikus és néptánc-színházi tánc szakon

Nyílt nap:

Nyílt nap 2017. december 9.,szombat

9.00-9.50 Díszterem

Mayerné Pátkai Tünde igazgatóhelyettes ismerteti a nyílt nap programját

Gránásiné Bácsi Tünde igazgató tájékoztatója az intézmény képzéseiről

Vadász Márta vezető vallástanár tájékoztatója az iskola egyházi jellegéről

Fekete Pál Péter igazgatóhelyettes tájékoztatója a felújítás folytatásáról

A leendő osztályfőnökök bemutatkozása

3. óra 10.00-10.45

Tanár neve

tantárgy

osztályterem

Kisantal Tibor

számítógépes grafika

informatika terem- tetőtér

Kondics Gergely

néptánc 11. évf.

kistornaterem      földszint

Magyaróvári Zsuzsanna

színházi tánc

15                          földszint

Pitó Katalin

francia 9.évf.

102                        1. em.

Somosi István

fizika 11.C

214                        2. em.

Vadász Márta

ref. hittan 7.B

105

 

Szünet  10.45-11.00

A  Diákönkormányzat  és az Soli Deo Glória ifjúsági szervezet tájékoztatója a díszteremben

Jótékonysági süteményvásár a díszterem előtt

4. óra 11.00-11.45

Boros Zita

mintázás 11.évf.

203

Budai Gabriella

angol 9.évf.

103

Fekete Ildikó

fizika 8. B osztály

214

Kondics Gergely

néptánc  11. évf.

kistornaterem

Pálóczyné Zergi Klára

német 11. évf.

104

Somosiné Németh Aliz

10. C biológia

212

Veress Zsuzsanna

12. B magyar fakt.

108

 

11.45-12.15 Táncbemutató és táncház a nagytornateremben

12.30  Apostolné Bartha Mária diákotthon vezető bemutatja a diákotthont az érdeklődőknek

Igazgatóság

Szalagavató

2017-11-08

Utazás Wittenbergbe

2017-11-06

Ezüst az "Utazás Wittenbergbe" vetélkedőn

   A Magyar Nemzeti Levéltár Reformáció projektjének keretén belül megvalósult „Utazás Wittenbergbe” elnevezésű vetélkedő országos döntőjében II. helyezést ért el csapatunk. A csapat tagjai: Albert Dóra Lili, Nagy Bettina, Punk Gabriella, Vajda Bálint Alex 12.M osztályos tanulók. Felkészítőjük Adorján Zoltán. A felkészülést segítette még Boros Zita, Kisantal Tibor, Marosi Diána, Nikolausz Krisztián.

   A vetélkedő három fordulóból állt: 2017 februárjában ötperces filmben kellett egy reformációhoz kötődő témát bemutatni, a második fordulóban internetes teszten kellett a lexikális tudást bizonyítani. Ekkor még az általános iskolai és a középiskolai korosztályban egyaránt két-két csapat képviselte intézményünket. Középiskolai csapatunk ennek a fordulónak eredménye alapján jutott be 63 csapat közül az országos döntőben szereplő legjobb 6 csapat közé, akik 2017. október 21-én Budapesten a Magyar Nemzeti Levéltárban mérték össze tudásukat, rátermettségüket. A döntőben az 1555. év eseményeiről szóló „korabeli” újságot kellett bemutatni, egy 1781 előtti városi evangélikus templom „építési projektjét” kellett elkészíteni és prezentálni, valamint előre kiadott 18. századi forrásszövegek alapján érvelő vitában megmérkőzni. A méltó vetélkedés eredménye ezüstérmes helyezésünk lett.

   Köszönjük a Pápai Református Gyűjtemények munkatársainak támogatásukat, külön köszönetünket fejezzük ki Köblös József főlevéltárosnak, amiért segített a 18. századi latin nyelvű iratok értelmezésében, illetve Petrik Iván főlevéltárosnak a korabeli iratok másolata beszerzéséért, valamint a Várpalotai Evangélikus Gyülekezetnek, hogy lehetővé tették ősi templomuk történetének feldolgozását.

SOLI DEO GLORIA!

 

Fair Play Cup

2017-10-28

   2017. október 27-én, Ajkán rendezték meg a Fair Play Cup elnevezésű, középiskolák részére kiírt országos labdarúgó torna Veszprém megye Ajka Körzetének őszi fordulóját. A 8 nevezett középiskolás csapatot 2 db négyes csoportba osztották. A csapatok ősszel és tavasszal is megmérkőznek egymással, az eredmények összesítése után pedig a csoportok 1. helyezettjei jutnak a megyei döntőbe, amelyet majd 2018. áprilisában rendeznek Veszprémben.

   Iskolánk csapata remek teljesítménnyel és meggyőző fölénnyel nyerte meg a csoportját. Tanulóink magas színvonalon, csapatként játszva utasították maguk mögé a mezőnyt. Három mérkőzés alatt 21 gólt lőttünk, és egyet sem kaptunk !!!!!

Eredményeink:

Pápai Református K.G. 3 – 0 Sümeg Kisfaludy

Pápai Református K.G. 3 – 0 Ajka Bródy

Pápai Református K.G. 15 – 0 Ajka Molnár G.

A csapat tagjai: Lucza Levente, Burján Ernő András, Nagy Kristóf, Vasváry Benjámin, Lovászi Dániel Róbert, Jalkóczi Márton, Szita Tamás, Takács Adrián, Bódai Martin

Gratulálunk! És további sok sikert a tavaszi folytatásra!

Győrvári Gábor

Bisel

2017-10-27

   Az Élőhely világnaphoz kapcsolódóan a Földművelésügyi Minisztérium országos akcióprogramot hirdetett.

Patak menti Portrék - BISEL országos verseny

   Iskolánk tanulói 2004 óta vesznek részt a Bisel programban, a vörös iszap szennyezési évek kivételével.

BISEL: Biotic Index at Secondary Education Level - Biotikus index a középiskolai oktatásban

   A módszer Belgiumból származik, makrogerinctelenek vizsgálatára épül. A vízminőség meghatározása egy adott helyen a szennyezést tűrő ill. a nemtűrő élőlények számának összehasonlításán alapul.

Vizsgálatainkat a Marcal folyón végezzük

Mintavétel I. Nagypirit-Boba  közúti híd / koordinátái 47 179788 és 17 203467 /

                 II. Békás- Kemeneshőgyész közúti híd / koordinátái 47  352081 és 17 325434

A mintavétel szabványos kézihálóval, az élőlények azonosítása csak egy adott rendszertani
egységig / taxon /történik.

A biotikus index meghatározása szabványos táblázattal lehetséges, 10 indexhez 5 vízminőségi osztály tartozik, melyet különböző színek is jelölnek

2017. szeptember 26-án, a II. mintavételi helyen végzett vizsgálatunk eredménye:

                          Bisel index: 8

                          Vízminőségi oszt. II – színkód kék- enyhén szennyezett

 

 

 

Refisek a főtéren

2017-10-26

   Faültetéssel kezdődött a szerdai délután diákjaink számára. A színház melletti ligetben iskolánk szimbólumát, eperfát ültettek a legfiatalabb és legöregebb diákok.

   Ötszáz éve lesz e hó 31-én annak, hogy a wittenbergai templom ajtajára Luther Márton kiszegezte 95 tételét. Ennek emlékére a pápai főtéren az 500-as számot formázták meg a Református Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai.

   A rendezvény részeként barokkos ruhákban jelentek meg a táncos diákjaink.

Igazgatóság

Vásári forgatag

2017-10-20

   Leginkább erre hasonlít a pápai sportcsarnok, ezen a ködös pénteki napon. Pápai és környékbeli gimnáziumok és szakképzők kínálatát tekinthetik meg az idelátogatók.

   Diákjaink kísérleti bemutatóinak nagy sikere volt az ide látogató hetedikes és nyolcadikos diákok között.

Képek a standunkról.

Igazgatóság

Nagymaroson

2017-10-20

   2017. október 7-én Nagymaroson voltunk 15 refis katolikus diákkal az ifjúsági találkozón. A téma az imádság volt, melyről az előadó Nagy Bálint jezsuita atya a következőket fogalmazta meg:

   “Az imádság az egyik legizgalmasabb dolog a világon. Titka és öröme nem kívül keresendő, nem kell távolra elmennünk, hogy tanuljunk róla. Egészen közel van. Csak mernünk kell megállni, hogy észrevegyük” .

   Az előadás után sok színes programból választhattak fiataljaink, ahonnan élményekben gazdagon tértek vissza a templomkertbe. A szabad program keretében pedig bebarangolták a templomteret, ahol több szerzetesi és közösségi csoport rendezett „kirakodóvásárt”. Majd sétálgattak a Duna-parton, ahonnan a visegrádi várra nyílt szép kilátás. A nap zárásaként a szentmisén sok száz fiatal énekelt együtt a gitáros zenekarral. Nagy élmény volt ez a nap és a Jó Isten megajándékozott bennünket szép napsütéses, meleg őszi idővel is. Legközelebb is elmegyünk és várunk más fiatalokat is. Bátran jelentkezzetek, ha majd a felhívás elhangzik.

Fodorné Nagy Bernadett

TÁNCHIDAT ÉPÍTÜNK…

2017-10-19

Dunántúli Református Egyházkerület és Pápa város támogatásával megvalósult projekt részvevői:

A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolája - A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma – A Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület diákjai, tanárai, kísérői, közel 120 fő….. 

Erdély, tánc, boldogság határtalanul….

   Még süt a nap, de már hűvös szelek fújnak és már csupán szép emlék amire így nyár vége fele visszagondolok. Még nagykabátba jártunk amikor kaptuk a hírt, hogy 2017 júliusában Erdélybe utazhatunk táncos társaimmal és mindazokkal akik közel állnak a néptánc szeretetéhez. Néhányan elhatároztuk, hogy egy plakátot készítünk 100 napra, amelyen piros x-szel jelöljük a múló napokat a nagy utazás kezdetéig. Mindennap szorgalmasan húzkodtam a strigulákat, de visszagondolva gyorsan teltek a napok, s azon kaptam magam, hogy az utolsó x is rákerült a plakátomra. A bőröndjeim készen álltak és eljött az utazás reggele. Várakozással és izgalommal teli óra következett, mígnem a 3 busz ( Péter, Róbert és Károly – mivel tanáraink így nevezték el őket viccesen) bekanyarodtak a színház elé. Az út gyorsan pörgött, a buszon halk duruzsolás, néha hangos énekszó, majd csendes pihenés váltotta egymást.  Utunk első állomása Padis volt, ahol ugyan fáradtan de annál nagyobb örömmel ültünk le a vacsorához, majd szereztünk meglepetést zenészeink segítségével a szülinaposoknak.

    Aztán kezdődhetett az örömtánc. Táncoltunk míg bírtuk és míg húzták a zenészek, aztán készültünk a másnapi útra. Második állomásunk egy hegy gyomrába vezetett, ahol több száz lépcsőn juthattunk le a parajdi sóbányába. A gyaloglást feledtette velünk az ott látott sok-sok só fal, mely több méteren keresztül sokasodott fölénk. Különös hangulata volt és nem is álmodtuk, hogy ilyen hatalmas. Érkezésünk Csíkba tele volt meglepetéssel. Elszorult a torkunk a vendégszeretetüket érezve, hiszen már a buszok ablakából láttuk ahogy hozzák felénk a kürtöskalácsot és a felnőtteknek a pálinkát. A szombati nap reggelét mindenki izgatottan várta, hiszen ez volt utunk legfontosabb állomása, az „Ezer Székely Leány Találkozója”! Találkozhattunk erdélyi táncosokkal, megnézhettük műsorukat és ehettünk az általuk készített ételekből. Leírhatatlan volt az érzés amikor beállhattunk több ezer népviseletbe öltözött táncos közé táncolni, énekelni, felvonulni és a végén egy nagy közös fotóra. Volt azért szomorú tapasztalatunk is: pár szegény kisgyerek kotorászott a kukában, hogy a nagy rendezvényen ennivalóhoz jusson. Páran – közülünk - összefogtunk és amit már nem tudtunk mi megenni, azt nem a szemétbe dobtuk, hanem a kezükbe adtuk, ne onnan kelljen kiszedni. Nem nagyon gondolkoztunk a tetteinken, csak akkor, amikor tanáraink könnyes szemmel megdicsértek minket. Büszkék is lettünk magunkra. Másnap reggel időben indultunk Nyergestetőre, ahol székely hősök kopjafáit nézhettük meg, majd Kézdivásárhely fele vettük az irányt, ahol több száz népviseletbe öltöztetett babát láthattunk a múzeumban. Ez a helyszín azért is volt fontos számomra, mert itt született édesanyám és már kiskorom óta többször jártam e vidéken, s mikor pár óra múlva megérkeztünk a csernátoni székely múzeumba és ott Haszmann Pali bácsi beszélt hozzánk nos akkor ott éreztem, hogy itt vannak a gyökereim. Meg is jegyeztem tőle egy mondatot, melyet Tamási Árontól idézett:

   „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne…” Utunk Kovásznára vezetett, ahol újabb szeretet fogadott bennünket Kopacz Levente bácsi személyében. Olyan szállást kaphattunk, ahol mind együtt lehettünk és ez igen fontos volt az esti táncházaink végett, amelyek azt hiszem mindannyiunk számára emlékezetesek maradtak.  A délutáni sétánk során többször láttuk a plakátokat, amelyeken az esti táncfellépésünkre hívogatták a néptánc kedvelőit, de azt nem sejtettük, hogy ott közel 1000 km-rel távolabb otthonunktól vastapssal ünnepelnek bennünket és nem csak magyarok, hanem a román lakosság is! A közös táncunkkal tényleg megteremtettük a határtalan szó értelmét, mivel a végén mindenkit sikerült felhívni egy jó kis csárdásra. Sorolhatnám még, hogy mi mindennek voltunk részesei, például kenyérsütés, Csomakőrös, Zágon, Sepsiszentgyörgy, Barót, Benedek Elek szülőháza Kisbaconba ahol dédunokája Réka néni mesélt nekünk, de szólhatnék még Kommandóról, ahová mesés, kanyargós utakon jutottunk el s egy lengőhídon egyensúlyozva érkeztünk meg a félig leégett iskolához. Átadtuk adományainkat s közben meghallgattuk az iskolaigazgató mondatait arról, hogy a tűz hogyan hozta össze a falu egész lakosságát, akik erőn felül és hihetetlen gyorsasággal oltották el a tüzet, megelőzve ezzel az iskola teljes pusztulását. Mesélhetnék a kovásznai Apor Vilmos Gyermekotthonról, ahol igazán kivételes fiatalokkal ismerkedhettünk meg. Meghallgathattunk tőlük néhány dalt, melyeket maguk írtak és adtak elő. Előadásuk alatt síri csend volt s mikor néha körülnéztem, a teremben minden arcon könnycseppek csorogtak. Az enyémen is. Aznap este meghívtuk őket a szálláshelyünkre és ott folytattuk a délután félbeszakadt beszélgetéseket. Sokan elgondolkodtunk rajt, hogy milyen jó nekünk, akiket átölelnek a szüleink, hiszen ott voltak ők akik ezt soha nem kaphatták meg. Ez a látogatás sokunkban elindított egy gondolatot, hogy legyünk hálásak, azért, amink van és tanuljuk meg értékelni azt, hogy valaki szeret bennünket.  Gyorsan peregtek az eseményekkel tele órák, napok s már hazafele tartottunk, teli élménnyel.  Sajnáltuk az itthon maradottakat, hiszen mindazt, amit ott átélhettünk nem lehet leírni, elmondani, megörökíteni, csak érezni, érteni, határtalanul mindig míg csak élünk.

 

Brenner Boglárka élménybeszámolója 2017

Meghívó

2017-10-19

rendezvényeinek keretében a következő eseményekre:

13:00-13:45    Képes élménybeszámoló a Szingapúri fizika világbajnokságról

                        Beszámolót tart:

Varga-Umbrich Eszter a világbajnoki aranyérmes csapat tagja,
iskolánk 12. C osztályos tanulója

14:45-15:00    Terem avató

Iskolánk volt diákja és támogatója dr. Fényes Tibor professzor tiszteletére elnevezett fizika előadó névadó ünnepsége

                        Beszédet mond:

Somosiné Németh Alíz biológia-földrajz szakos tanár a
Császár Elemér természettudományos csapatverseny szervezője

15:00-15:45    A reformáció és hatása a természettudományos gondolkodás fejlődésére

                        Előadó:

Varga-Umbrich Károly iskolánk természettudományos munkaközösségének a vezetője

Bajnokaink

2017-10-09

A Városi Atlétikai Bajnokságon a következő helyezéseket értünk el:

A képen balról jobbra:

Kiss Ákos 8. B 600 méteren II. helyezés, Szegedi Boglárka 8. B 1.000 méteren I. helyezés, Tömpe Andor 7. B 1.000 méteren III. helyezés,

Kiss Gergely 7. B 1.00 méteren II. helyezés.

 

Gratulálunk diákjainknak, Kovács Klára

Erasmus+ nemzetközi projekttalálkozó

2017-10-05

   Már harmadik napja közös projekten dolgozik három iskola Európa három országából. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes és a châteubrianti Guy-Môquet-Etienne Lenoir líceum valamint a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma. Pitó Katalin tanárnőnek köszönhetően ez már sokadik közös uniós program a francia iskolával és a második az erdélyi intézménnyel.

Egy három éves munka előkészítése folyik, melynek fő célja, a tanulási gondokkal küszködő diákok felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése.

A projekttalálkozón részletesen kidolgozzuk az első év munkatervét, feladatokat, határidőket, módszereket.

A projekt közös nyelve a francia, ám sok alkalommal az angol is előkerül.

   A munkát követően, házigazdáink egy kirándulást szerveznek a résztvevőknek, az Atlanti óceán partján fekvő Saint Malo-ba. Útközben a projekt résztvevői személyes kapcsolatot tudnak kialakítani egymással.

fpp

Vetélkedő

2017-09-29

   2017. szeptember 29-én az MH Pápa Bázisrepülőtér szervezésében megrendezett Hazámat szolgálom honvédelmi vetélkedőn vett részt iskolánk 4 fős fiú csapata. A csapatok katonai készség, képesség szintű gyakorlati és szellemi feladatokat hajtottak végre. A 6 pápai középiskolás csapatra 2 gyakorlati (500 méteres akadálypálya és Légpuska lövészet), valamint 2 elméleti (Honvédelmi totó és Egészségügyi teszt) feladat várt. A szellemi tesztekre a szervezők által kiadott tudásanyag alapján készültünk fel, a gyakorlati megmérettetésre speciálisan nem, csak a testnevelési órák képességfejlesztő gyakorlataival edzettünk. Gyermekeink az elért III. helyezés mellett rengeteg élménnyel gazdagodtak. A sok érem-, serleg- és hadászati ajándéktárgy mellett a szervezők kiegészítő programokkal, repülőgép szimulációs játékkal, katonai múzeumlátogatással és fegyverbemutatóval színesítették a nap programjait.

Győrvári Gábor

Szülői értekezlet

2017-09-26

2017. október 13-án, pénteken délután szülői értekezletre és fogadóórára várjuk tanítványaink szüleit.

Összevont szülői értekezletek:

                          14.00 órától a 9. évfolyamosok szülei számára a fizika előadóba (214-es terem)

                          14.00 órától a 12. évfolyamosok szülei számára a díszterembe

Osztály szülői értekezletek: 15.00 órától az osztálytermekben

Tanári fogadóórák:                16.00 órától a kijelölt termekben

A Szülői tanács és az iskolavezetés megbeszélése:  17.00 órától a díszteremben

Kollégiumi nevelőtanárok fogadóórái: 14.00 órától az internátusban

Meghívó

2017-09-26

Kálvin nyomában

2017-09-24

Több, mint egyszerű turistaút. Lelki feltöltődés volt azoknak, akik részt vettek augusztus 21 és 25 között a Pápa- Zürich-Genf - Pápa úton.

A Refi több mint harminc munkatársa indult kora hajnalban egy hétfői napon, hogy nagy reformátoraink nyomát keresse Svájcban.

Délidő lett, mire első megállónkhoz érkeztünk Salzburgba, ahol, hogy lábainkat kinyújtsuk kissé, megnéztük Mozart szülőházát és sétáltunk a városban. Ránk esteledett, ám szerencsésen Zürichbe értünk, ahol a reptér közelében apró gubancokkal, de elfoglalhattuk a szállásunkat.

Kedden Schaffhausen, s a Rajna vízesés volt első célpontunk. Német nyelvet tanító kollégáink ezután joggal mesélhetik, hogy: –Igen, ott voltam azon a sziklán, mely a Rajna vízesés közepén áll, és alatta ott van a Nibelungok gyűrűje!

Két órakor már a Zürichi pályaudvar mellett szálltunk ki a buszból és sétáltunk a Fraumünster irányába.

Idegenvezetőnk, aki a zürichi magyar református közösség egyik presbitere, elvitt minket abba a terembe, amelyben Zwingli is tartott előadásokat, majd a Grossmünster falánál leróttuk tiszteletünket azon protestáns gályarabok emléktáblája előtt, akiket de Ruyter admirális szabadított meg a gályákról, s Zürich városa látott vendégül hazafelé vezető útjuk során.

Szerda kora reggel indultunk Genfbe. Az egyetemi park sarkánál elkezdődött a „kincsvadászat”, azaz ismerkedés a várossal, s annak kálvinista emlékeivel.

Utunk a Reformátorok Falához vezetett, ahol Bocskai előtt tisztelegtünk, majd a gesztenyefák alatt felsétáltunk az óvárosba, ahol a Szent Péter katedrális, ahol Kálvin is szolgált, egyik oldalsó kápolnájában tartottuk meg napi áhitatunkat. Köszönet Varga Líviának, aki itt, és egy nap híján egész utunk során lelki táplálékkal szolgált csapatunknak.

A genfi tó körül sétálva más hazai peregrinusokkal is találkoztunk. Jól esett ízes hazai beszédüket hallani. Este annál a kikötőnél találkoztunk, ahol Sisi királynénk szobra áll. A reptér túloldalán, de már Franciaországban szálltunk meg két éjszakára.

Mivel délelőttre gyönyörű napsütés ígérkezett, és ott voltunk a hegy lábánál, ezért csütörtökön átruccantunk Chamonixba, ahonnan, aki akart, feljöhetett a Mont Blanc hegység egyik csúcsára. Na nem gyalog, hanem felvonóval. Pazar kilátásban gyönyörködhettünk, a nagy Jégtengert átszelve.

Mások a fogaskerekűvel ugyanennek a gleccsernek a lábához utaztak.

Pénteken, már csak a hazaút fáradalmait kellett elviselnünk, és szerencsésen éjfélre hazaér.

Köszönet a Fenntartónak, s a Zsinatnak akik utunkat támogatták, és lehetővé tették számunkra ezt az örök életre szóló élményt.

fpp

Exrefis találkozó

2017-09-08

Hív a kis harang 

„Ősi Kollégium – viharverte falak / Komolycsendű terme – (…) Fülembe csilingel hívón kis harangod” – idézte Mayerné Pátkai Tünde igazgatóhelyettes Lampérth Géza hajdani öregdiákunk évszázados költeményét az exrefis találkozón, amelyre alma materünk újraindulása utáni, ifjú öregdiákjainkat hívtuk.

Ünnepi összejövetelünk istentisztelettel kezdődött, amelyen Nt. Vadász Márta, iskolánk vezető vallástanára hirdette Isten igéjét Nt. Németh Tamásné Schédl Tímea és Nt. Szakács Gergely, ifjú öregdiákjaink közreműködésével. A 2017. szeptember 2-ára szervezett találkozóra jelenlegi diákjaink: Albert Dóra Lili és Csonka Johanna készítettek a közösségi oldalakon terjesztett animációs meghívókat, amelyek megszólítására hozzávetőlegesen száz exdiákunk jött el rendezvényünkre. Megtisztelte ünnepélyünket jelenlétével Főtiszteletű Steinbach József, egyházkerületünk püspöke, Főtiszteletű Márkus Mihály nyugalmazott püspök, Főtiszteletű Köntös László főjegyző, Főtiszteletű dr. Németh Tamás teológiai rektor, Nagytiszteletű Baráth Julianna, egyházkerületünk oktatási szakértője, Dr. Jókay Károly, a Jókay Család Alapítvány elnöke, Kövy Rózsa és Kövy Lilla, a Mándi Márton István Kollégiumi Alapítvány képviselői, a pápai református gyülekezet képviselői, illetve visszalátogató tanáraink, akik közül Czapáry Endréné Éva nénit és Czapáry Endrét említjük itt különös szeretettel.

Steinbach József püspök úr örömmel köszöntötte a megjelenteket, és a Refi életre szólóan meghatározó közösségteremtő erejét, keresztyén értékrendjét méltatta. Gránásiné Bácsi Tünde igazgató asszony üdvözölte vendégeinket megújult iskolánkban, és hívogatta a megjelenteket a délutáni gálaműsorra, amelynek bevételét dísztermünk székeinek felújítására fordítjuk.

A hálaadó istentiszteletet követően exrefis diákjaink és tanáraink osztályfőnöki órák keretében beszélgettek egymással, majd a színházban gálaelőadással folytatódott ünnepségünk. Megnyitó beszédében Főtiszteletű Köntös László egyházkerületi főjegyző, a Dunántúli Református Gyűjtemények igazgatója kihangsúlyozta, hogy a Kollégiumnak, amelynek jogfolytonosságát a kommunizmus idején a Gyűjtemények őrizte, meghatározó hagyományai vannak, amelyek mai, értékválsággal küzdő világunkban identitásunk meghatározói. Azok vagyunk, ahova tartozunk! S ezeket az értékeket büszkén őriznünk kell.

 

A gálaműsor első részében exrefis diákjaink léptek fel. Kopeczky Péter Szabó György szintén exrefis diákunk novelláját olvasta fel. Vörös Szilvia Junior Prima Díjas nemzetközi sikereket arató mezzoszoprán operaénekes, aki már Placido Domingóval is fellépett, diákkori énektanárával, Eisenbeck Ágota énekművésszel adott elő közös műsort. Opicz József orgonaművész és Dobó Enikő Junior Prima Díjas színésznő sajnos nem tudott személyesen jelen lenni a gálán, ezért videoüzenetben adták elő ez alkalomra összeállított műsorukat. Rózsás Hajnalka, a Szó és Kép Színpad művésze Csoóri Sándor Találkozás a Tapolca-partján című költeményét szavalta el. Valler Kata, a Pegazus Színház bábművésze Edith Piaf Milord című dalát és Szabó Lőrinc Legyen ünnep című költeményét adta elő. A műsor második felében iskolánk jelenlegi néptáncos és színpadi táncos növendékei mutatták be műsoraikat, végül Pápa Város Fúvószenekara zárta az ünnepélyt. Szereplésük apropója, hogy a zenekarban számos jelenlegi vagy exrefis tevékenykedik, illetve Horváth Adrián karnagy úr gimnáziumunk egyik énektanára is.

Szabó Ildikó, iskolánk nyugalmazott testnevelő tanára, generációk szeretett Ildi nénije megható beszédben idézte fel elhunyt igazgatóink, kollégáink alakját, és Nagytiszteletű Kövy Zsolt, dr. Kálmán Attila, dr. Korsós Bálint és Kovács Péter tiszteletére 2018. április 21-re emlékfutást hirdetett a Sanogenezis Alapítvány és a Református Gimnázium szervezésében, amelyhez más iskolák is csatlakoznak. A rendezvény fővédnökének szerepét dr. Kovács Zoltán államtitkár úr vállalja.

Rendezvényünket hagyományteremtő céllal kezdeményeztük, bízunk benne, hogy lesz folytatása.

Adorján Zoltán

Tanévnyitó 2017

2017-09-03

A tanévnyitón Pro-Publico-díjat kapott Varga-Umbrich Eszter

 

Szeptember 1-én alapításának 487., az újraindulás utáni 27. tanévét nyitotta meg a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma tanévnyitó istentiszteletével, amelyen az igehirdetés szolgálatát Baráth Julianna református lelkipásztor, a Dunántúli Református Egyházkerület oktatási szakértője végezte.

Megtisztelte az alkalmat Dr. Áldozó Tamás polgármester, aki Pro Publico-díjat adott át Pápa város elismeréseként Varga- Umbrich Eszternek, a gimnázium 12. C osztályos tanulójának, aki az elmúlt nyáron Szingapúrban megrendezett IYPT Középiskolások Fizika Világbajnokságán csapatával olimpiai aranyérmet szerzett. Az iskolavezetés szerény ajándékkal, a gyülekezet vastapssal köszöntötte a kitüntetettet.

 

Az iskola hagyományai szerint esküt tettek az új diákok és a nevelőtestület új tagja, Végh Nóra balett tanárnő. A kezdő évfolyamok osztályfőnökei: Adorján Zoltán, Győrvári Gábor, Marosi Diána és Somosi István lettek.

Tanévnyitó beszédet mondott Gránásiné Bácsi Tünde igazgató, szavalattal szolgált Tarcsa Gusztáv, 12. B osztályos diák.

Isten legyen továbbra is őriző pásztora  ősi alma materünknek!

Mayerné Pátkai Tünde

foto : Fekete Pál Péter

 Továbbiak: https://www.papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=17240


 

 

Beiskolázás

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.
Részletek itt

Reformáció 500

Erasmus