Péntek

2018-02-23

Reggeli áhítat

2018. február 23.

 

„Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok.” Zsoltár 63:7 - 8

„Hanyatt fekszem ágyamban,
nézem a plafont,
hosszú még az idő reggelig,
koromsötét az éjszaka.
Én mégsem félek a sötéttől…

Ebben a sötétben köszönöm meg neked,
hogy van jó ágyacskám, amiben alhatok.
Itt a jó fal mellettem, ami felé fordulhatok,
s van ajtó a szobámon, amit bezárhatok.
Hadd legyen minden gyermeknek
legalább ennyije, mint nekem.
Tedd elviselhetővé,
sőt széppé a sötétet nekik is,
Istenem!” (Britt G. Hallqvist: Imádságok gyermekeknek)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Csütörtök

2018-02-22

Reggeli áhítat

2018. február 22.

 

„Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, készítek itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!   Máté 17: 1- 7..

 

Milyen fontos tud lenni számunkra, hogy mások mit gondolnak rólunk. Szeretnénk, hogy az emberek jó véleménnyel legyenek rólunk. Ezért nagyon is fáj, amikor mások rosszul beszélnek rólunk, vagy ellenségesek velünk. A mások véleményétől való túlzott függésből csak egyetlen kiút van: Közelebb kerülni Istenhez, mert akkor kerülünk közelebb magunkhoz is.

Őmellette ezt élhetjük át: Te az én szeretett, értékes gyermekem vagy. Sohasem foglak elhagyni, sem cserbenhagyni, sem megfeledkezni rólad. Még ha apád és anyád el is hagynának, én akkor sem hagylak el téged! Még ha a hegyek és halmok meginognának és megrendülnének is, szeretetem akkor is változatlan marad.

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Szerda

2018-02-21

Reggeli áhítat

2018. február 21.

 

„Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az Emberfia az ő Atyjának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. 

 

Anya, hogyan lehet megtartani a barátomat, ha egyszer már sikerült találnom egyet? – kérdezte egy kisfiú. Az anya egy-két másodperc gondolkodás után lehajol és mindkét kezével merít a homokból. Mindkét tenyerét az ég felé tartja, egyiknek az ujjait kezdi összeszorítani és a homok kezd kipréselődni az ujjai közül. Minél jobban szorította őket, annál több homok préselődött ki a tenyeréből. A másik tenyerét ellenben csak lazán szorította össze: a homok mind benne maradt. Gyuri elámulva nézte, mit csinál az anyja. Majd így kiáltott: - Megértettem.

 

„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad  el a te őriződ.”

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Péntek

2018-02-16

Reggeli áhítat

2018. február 16.

 

”Pontos és hiteles súlymértéked, pontos és hiteles vékád legyen, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Mert utálatos az Úr előtt, Istened előtt mindenki, aki ilyet tesz, mindenki, aki hamisan cselekszik.”(V. Mózes 15–16.)

 

Amikor a megdicsőült Krisztus azt mondja, a Jelenések könyvében: tudok cselekedeteidről, higgyük el, Isten valóságosan ismer bennünket. Tudja milyen mérték van a zsebünkben, a szívünkben és a gondolatainkban. Tudja és hallja, hogyan beszélünk Róla és embertársainkról. Egyszóval ismeri súlymértékünket és vékánkat. Szeretettel kér ma, a hozzád közeledő, önmagát számodra kijelenteni akaró szerető Istened: Ne használj kettős mércét, ne légy megalkuvó, ne cselekedj hamisan, mert ismeri életed mérőedényét, tudja, hogy mi van a szívedben!

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Csütörtök

2018-02-15

Reggeli áhítat

2018. február 15.

 

„Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely énrám bízatott.” Pál első levele Timóteushoz 1:11

 

Jézus Istennek jókedvét jelentette be. És ez a jókedv maga Jézus Krisztus volt. Isten tehát boldog. Pál kétszer is mondja utolsó levelében, hogy az Isten boldog. Az evangélium: boldog evangélium. S ha az én Istenem boldog, én miért ne lehetnék boldog, felszabadult, görcsöktől mentes, hiúságtól megtisztított? Aki szomorú, annak szomorú az Istene. Az önmegváltást hirdetők egész sora szomorú és boldogtalan. Az Isten népe jókedvű nép, mert örül annak, aminek Isten örül. (Visky Ferenc: Méz a sziklából)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Szerda

2018-02-14

Reggeli áhítat

 2018. február 14.

 

„Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: Halljátok és értsétek meg! Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert. Még mindig értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert.” Máté 15: 10-20

 

A szív a legmélyebb gyökere, a rejtett gyökere énünk mindenféle megnyilatkozásának. Könnyűdolog tisztának látszani kívülről önmagunk és mások előtt, de az Úr a szíveket vizsgálja, és Ő tudja, hogy mi van a mélyben, mélyen bent a szívekben. Senki sem lehet igazán tiszta életű tiszta szív nélkül. Legföljebb csak begyakorolhat tisztának látszó cselekedeteket, felölthet magára tiszteletre méltó szokásokat, magatartást. Arról lehet felismerni, hogy találkoztál az Istennel, hogy kezd fájni a bűn. De nem a mások bűne, hanem a magadé. És nemcsak a bűn nagy általánosságban, hanem a te felismert bűneid, nevükön nevezve valamennyit. Az eltávolításukhoz azonban már nem elég a mi erőnk. „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!”

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Beiskolázás

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.
Részletek itt

Reformáció 500

Erasmus