Szerda

2018-04-18

Reggeli áhítat 2018. április 18.

 

„Senkinek nem fogok hízelegni.” (Jób 32:21)

Fontos, hogy megtanuljuk felismerni a hízelgést. Ez általában túlzott, szélsőséges dicséret, amely mögött rejtett szándék áll. Talán az, hogy nyitottá válj és szimpatizálj a hízelgővel, és így elnyerje a közreműködésedet vagy kihúzzon belőled valamit, ami hasznára válhat. A hiteles bók őszinte dicséret, és olyan szívből ered, amely nem akar rajta nyerészkedni. Meg kell tanulnunk különbséget tenni, hiszen a hízelgés kárt okozhat. Ha elkezdünk hinni valakinek, aki tudatosan hízeleg, akkor hatalmat nyer felettünk és manipulálhat bennünket. A Biblia határozottan figyelmeztet bennünket a hízelkedő emberekre. Például, hogy „az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak… szép szóval, ékesszólással megcsalják a jóhiszeműek szívét.” Jób barátja, Elíhú ezt mondta: „Nem leszek elfogult sem erre, sem arra, senkinek nem fogok hízelegni. Nem is értek én a hízelgéshez, meg el is ragadna gyorsan az Alkotóm”. Világos, hogy Isten hazugnak és tisztességtelennek tekinti a hízelgést. Ha fogékonnyá válunk a hízelgésre, akkor hamis énképet alakíthatunk ki. Csábító ugyan, hogy azt gondoljuk, jobbak vagyunk tényleges énünknél, de így elveszíthetjük a növekedésre, fejlődésre való motivációnkat. A Példabeszédek 27:6 ezt írja: „Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködő csókja.” Még ha egy ideig fáj is, sokkal jobb hallani az igazságot olyantól, aki tényleg törődik velünk és a legjobbat akarja nekünk, mint hamis bókokat kapni valakitől, aki nyerészkedni akar rajtunk. (forrás: napiige)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Kedd

2018-04-17

Reggeli áhítat 2018. április 17.

 

„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.” (Példabeszédek 3:13)

 

„Ha olyan emberek vesznek körül, akikről azt gondoljuk, hogy sikeresek, nagy tudással, bölcsességgel rendelkeznek, akkor sokszor jelentéktelennek érezzük magunkat hozzájuk viszonyítva. Néha ez a saját hozzáállásunk miatt van, ahogyan mi vélekedünk magunkról, néha pedig amiatt, ahogy az emberek velünk viselkednek. Bármit tudnak is a bölcsek, nem tudták mindig – nekik is tanulniuk, növekedniük kellett. Ezért nem kell jelentéktelennek és tehetetlennek éreznünk magunkat mellettük. Továbbá, ha társaságban vagyunk, nem kell úgy tennünk, mintha bölcsebbek lennénk annál, amilyenek ténylegesen vagyunk. Csak legyünk őszinték, és ha nem értünk valamit, akkor bátran kérdezzünk. Nem baj az, ha nem tudunk valamit, az a baj, ha nem akarunk tanulni, növekedni. Márpedig nem tudunk növekedni, ha nem vagyunk kapcsolatban olyan emberekkel, akik valamilyen szempontból felettünk állnak. Józsué Mózestől tanulta azt, hogy hogyan legyen jó vezető. Ruth Naomitól tanulta, hogyan találjon helyes kapcsolatra. A Biblia sokszor említi a tanulást, az ismereteink gyarapítását, különösen a Példabeszédek könyvében, amely rámutat, mennyire fontos ezt tennünk. A Példabeszédek 19:20-ban ezt olvassuk: „Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy!” Van, hogy a tanács és az intés Istentől származik van, hogy emberektől. Ezért nyitottá kell válnunk arra, hogy a körülöttünk lévőktől tanuljunk! Ne feledd: „Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.” (forrás: napiige)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Péntek

2018-04-13

Reggeli áhítat

 2018. április 13.

 

„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.”  (János 20:19-21)

A tanítványok nem mentek üres kézzel Tamáshoz. Azt vitték neki, amit kaptak. Megjelent Jézus köztük: "Békesség nektek!-- s ők vitték ezt a békességet. Azt mondta Jézus: "Amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket- - s ők vitték a küldetést, az ahhoz kapott erőt. Az észak-olaszországi valdensekről olvastam, hogy egy-egy valdens juhpásztorhoz, aki fenn lakik a hegyekben, az egész gyülekezet felkerekedik vasárnaponként - elmennek százan, kétszázan azért az egyért a hegyre! Jézus példázatában pedig a juhok pásztora otthagyja a kilencvenkilencet, és elmegy az egy után. De miért hagyta a kilencvenkilenc, hogy egyedül menjen a pásztor?! Nem volt olyan fontos nekik az őrizőjük? Nem kellett volna azt mondaniuk: "Mi is veled megyünk-? Tud nyugodtan legelni a nyáj? Tudunk nyugodtan otthon lenni, ha egy közülünk elveszett? Mert ha egy elveszett, akkor a kilencvenkilencnek sincs megtartatása.

(forrás: Méz a sziklából)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Csütörtök

2018-04-12

Reggeli áhítat

 2018. április 12.

 

„Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.” János 20: 24-25

Odamentek Tamáshoz a tanítványok, és nem vitatkoztak vele .A szó nem győzi meg a szót. A szót a hallgatássá lett szó,a megtestesült hallgatás győzi meg. A tanítványok meghallgatták Tamást. Talán nem is az a fontos, hogy minket meghallgassanak,hanem az, hogy mi magunk meg tudjunk hallgatni másokat. Ó, mennyi meg nem hallgatott ember van:öreg, vagy éppen belső küzdelmekben vívódó fiatal! Zilahon egy nagy gyülekezetben szolgál egy leány, akinek az a feladata,hogy meghallgasson olyanokat, akiket senki nem hallgat meg. Milyen áldott szolgálat ez - végre kiönthetem a szívemet, és felszabadul a megkötözöttségem, mert van valaki,aki számára nem vagyok felesleges. (forrás: parokia)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Szerda

2018-04-11

Reggeli áhítat

2018. április 11.

A költészet napja

 

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” V. Mózes 6:25-26

 

Nagy László: Adjon az Isten 

Adjon az Isten 
szerencsét, 
szerelmet, forró 
kemencét, 
üres vékámba 
gabonát, 
árva kezembe 
parolát, 
lámpámba lángot, 
ne kelljen 
korán az ágyra hevernem, 
kérdésre választ 
ő küldjön, 
hogy hitem széjjel 
ne dűljön, 
adjon az Isten 
fényeket, 
temetők helyett 
életet - 
nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 
nem kérem.

 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Kedd

2018-04-10

Reggeli áhítat

 2018. április 10.

 

Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.” I. Korinthus 5:1

 

Ahol végleg elfogynak lehetőségeink, ott adja Isten a legnagyobb ajándékot nekünk. Aki csak az emberi lehetőségekkel számol, a halál gyötrő tudatának árnyékában él, mert annyit tud csak: „...földi sátorunk összeomlik...” Ha közösségünk van Krisztussal itt a földön, az örök élet reménységében élünk, mert „van Istentől készített hajlékunk”. Ebből a szemszögből egészen másként néz ki a mai nap is. (forrás: Bibliaolvasó kalauz)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Péntek

2018-04-06

Reggeli áhítat

 2018. április 6.

 

„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek…” Ezékiel 36:26

 

Isten mindig új dolgokat cselekszik. Ézsaiás könyvében ezt mondja: „Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok”. Néha ezek az új dolgok bennünk mennek végbe. Megviseltekké, terheink alatt görnyedezőkké válhatunk, olyanokká, akiknek szüksége van Isten újjáépítésére. Ezékiel próféciát kapott a száraz csontokról. Isten megmutatta neki, hogy van hatalma arra, hogy feltámassza, életre keltse a csontokat. „Így szól az én Uram, az ÚR ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre keltelek”. Van, hogy mi is száraz csontnak érezzük magunkat. De Isten azt mondja, hogy új szívet ad nekünk, új lelket ad belénk. Ez az új szív és lélek fogja jellemezni a gondolatainkat, lelkületünket, érzéseinket. Amikor úgy érezzük, már semmink sem maradt, amit odaadhatnánk, hogy már a végét járjuk, Isten új életet lehel belénk, megújít bennünket. Nem csak, hogy új szívet és új lelket kapunk, Jézus ténylegesen bennünk él! Pál mondta: „többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem”. És amikor Krisztus már bennünk él, csak még jobban vágyakozunk az új szívre és az új lélekre. Figyelmesek leszünk arra, hogy miben hibázunk és változtatni akarunk rajta. Az 51. zsoltárban Dávid így imádkozott: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” És amikor erre kérjük az Istent, ő teljesíteni fogja kérésünket.(forrás:maiige)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Csütörtök

2018-04-05

Reggeli áhítat 2018. április 5.

 

„Ne a régi dolgokat emlegessétek…” Ézsaiás 43:18

 

Amikor rossz emlékeinkkel küszködünk van néhány dolog, ami segítségünkre lehet: 1) Gondold át! Életére visszatekintve József azt mondta, „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt…”. 2) Utasítsd el! Amikor legközelebb eszedbe jut egy rossz emlék, határozd el, hogy nem szánsz arra időt, hogy rágódj rajta! „Ne a régi dolgokat emlegessétek”. 3) Összpontosítsd a gondolataidat! „Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…” .Bár nem változtathatunk azon, hogy mire emlékszünk, de emlékezhetünk a jó dolgokra is. Az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy ne a rossz emlékekre koncentráljunk, ha jóval helyettesítjük őket. Isten azt mondja: „Mert új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek. Örüljetek és ujjongjatok azon mindörökké, amit majd teremtek”. Vedd észre a teremtés szót! Isten képes a hamuból szépséget, a káoszból rendet teremteni – de ez nem azonnal történik. Ez egy folyamat. Ezen az úton sokat kell növekednünk és sok megbocsátás szükséges hozzá. Van, hogy másoknak kell megbocsátanunk, van, hogy magunknak. Talán nem akadályozhatjuk meg, hogy a rossz emlékek eszünkbe jussanak, de eldönthetjük, hogy a megfelelő módon reagálunk rájuk, ez pedig átgondolással, elutasítással és összpontosítással jár. Mindezek mellett pedig Isten elé kell vinnünk őket, hogy el tudja kezdeni bennük a gyógyító folyamatot. (forrás:maiige)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Szerda

2018-03-28

Reggeli áhítat

 2018. március 28.

 

 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16

 

Eljön az idő,
amikor a magunk tettei
eltörpülnek, semmivé válnak,
és nem marad semmi más kincsünk,
csupán ISTEN nagy tettei
múltunkra nézve is,
jövőnkre nézve is.

 

(Füle Lajos – Eljön az idő)

 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Beiskolázás

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.
Részletek itt

Reformáció 500

Erasmus