Szerda

2018-06-13

Reggeli áhítat 2018. június 13.

 

„Én pedig hatalmadról énekelek, magasztalom minden reggel hűségedet. Mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok. Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem. Erős váram az Isten, az én hűséges Istenem!” (59. Zsoltár 17-18. vers)

 

Uram, tudom, és nap mint nap tapasztalom,

hogy gyenge és erőtlen vagyok.

De tapasztalom azt is, hogy amikor erőtlen vagyok,

akkor vagyok erős, és nem a magam erejéből.

Te így mutatod meg rajtam az erődet.

Így nyilvánul meg a Te dicsőséged.

Ezért nem csüggedek, nem aggódok,

csak behunyt szemmel, hittel mondom, ismételem:

Erős Isten, Tied a dicsőség most és mindörökké!

Ámen. (Szőcs E. László SJ)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

Csütörtök

2018-06-07

Reggeli áhítat

 2018. június 7.

 

„Ne a régi dolgokat emlegessétek… mert én újat cselekszem.” Ézsaiás 43:18-19

 

Mondtál már olyat, amit megbántál, vagy volt olyan, hogy hibáztál és bűntudatod volt, majd újra és újra lejátszottad magadban a történteket azt kívánva, bárcsak visszamehetnél, hogy másképp intézd a dolgokat? Folyamatosan ismételgetve azt, hogy „mi lenne, ha?... mi lenne, ha?”. Nos, ezt mondja Isten: 1) „megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért [Jézusért]. Nem érdemelhetjük ki a bűnbocsánatot jó cselekedetekkel vagy szolgálattal. Azért nyerünk bocsánatot, mert Jézus a kereszten kifizette értünk bűneink árát. Mindegy, hogy mit tettünk vagy mit nem tettünk, ez a bocsánat készen vár bennünket, ha elfogadjuk Őt. 2) „Ézsaiás ezt írja: Én, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem”. Isten nem hozza fel a múltbéli hibákat. Ez azt jelenti, hogy nekünk sem kell elmerülnünk újra és újra a bűntudatban. 3)Folytatva Ézsaiást: „Ne a régi dolgokat emlegessétek… mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok?”. Ha valami rosszat teszünk, könnyen azt gondolhatjuk, hogy eljátszottuk az esélyünket. Isten boldogan ad nekünk tiszta lapot. Arra kér, hogy ne nézzünk vissza, hanem koncentráljunk arra, amit ő a jövőnkre nézve tartogat. Az egyetlen oka annak, hogy vissza emlékezzünk a régi hibáinkra, hogy tanuljunk belőlük. A múltból való tanulás magában hordozza egy szebb jövő lehetőségét. (forrás: maiiige)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Szerda

2018-06-06

Reggeli áhítat

 2018. június 6.

 

„Igazad van, amikor haragszol?” Jónás 4:9

 

Amikor a haragra gondolunk, általában egy másik ember iránti haragunk jut eszünkbe. Egy konfliktus, fájdalom. De van másmilyen harag is: a jogos harag. Ezt akkor érezzük, ha olyanért haragszunk, amiért Isten is haragszik. Harag az igazságtalanság, a szenvedés, a kegyetlenség és a zsarnokság miatt. Gyakran önző ok miatt leszünk mérgesek. Jónás haragudott, amiért a neki védelmet nyújtó bokor elpusztult. Tulajdonképpen, annyira mérges lett, hogy már nem is látta okát annak, hogy kitartson. „Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól: Igazad van-e, amikor haragszol e miatt a bokor miatt?… Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egyik éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult”. Ha tovább lépünk arról, hogy olyan dolgokért haragudjunk, amik minket érintenek és elkezdünk olyanok miatt haragudni, melyek másokat érintenek, akkor elmozdulunk a jogos harag felé. Az ilyen harag cselekvésre késztet. Elkezdünk imádkozni másokért. Kiállunk olyanok mellett, akik nem állnak ki magukért. Készen állunk arra, hogy olyan emberek legyünk, akik már nem a saját szükségeikre fókuszálnak, hanem másokéra? (forrás: maiiige)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Kedd

2018-06-05

Reggeli áhítat

 2018. június 2.

 

„Vigad a bensőm, ha ajkad őszintén szól.” Példabeszédek 23:16

 

Amikor dühbe gurulunk, akkor természetes, hogy könnyelműen reagálunk. Nem mindig gondoljuk végig, hogy mit mondunk, vagy mit teszünk, hogy milyen következményei lesznek cselekedeteinknek. Sokszor úgy reagálunk, hogy másokat hibáztatunk. Ez egy módja annak, hogy kibújjunk a felelősség alól. De ez semmit sem old meg. Hiszen másokat is feldühít, és csak rontunk a helyzeten. A Biblia figyelmeztet arra, hogy felelősséggel tartozunk a cselekedeteinkért és a reakcióinkért. „Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a szálkát”. Bármi is okozta a mérgünket, a reakciónk a saját felelősségünk. Figyelnünk kell arra, hogy megváltoztassuk a válaszadás módját ahelyett, hogy másokat okolnánk, másokat akarnánk megváltoztatni. Amikor megbántottak és mérgesek vagyunk, a pletykálkodásba is menekülünk, ezzel rombolva a másik hírnevét. De ez csak növeli a szakadékot. A harag rámutat arra, hogy a kapcsolatban mit kell megváltoztatni. Ezért kérjük Istent, hogy mutassa meg, mi az, amin változtassunk – először magunkban és aztán abban, ahogy a többi emberhez viszonyulunk. És menjünk biztosra abban, hogy ’ajkunk őszintén szól’ és nem hibáztatással, pletykával reagálunk. (forrás: maiiige)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Péntek

2018-06-01

Reggeli áhítat

 2018. június 1.

 

„Ha felindultok is, ne vétkezzetek!” Zsoltárok 4:4

 

Harag. Szabad egyáltalán így éreznünk? A Biblia ezt mondja: „Haragudhattok, de ne vétkezzetek: a nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek… Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják”. Minden érzésnek helye van. A Biblia azt mondja, „Ha felindultok is, ne vétkezzetek!” Fontos a szó, „ha”! Isten tudja, hogy időnként érzünk haragot, de azt akarja, hogy helyesen kezeljük azt. Ha haragszunk, akkor ahelyett, hogy letagadnánk, vagy úgy viselkednénk, amit később megbánunk, felhasználhatjuk ezt az érzést arra, hogy pozitív változást érjünk el. Ha elbeszélgetünk az emberekkel arról, hogy miért haragszunk, ha nyugodtan kifejtjük a nézőpontunkat, akkor az elhozhatja a gyógyulást és a megoldást a problémára. Azonban, ha nem megfelelő módon fejezzük ki a haragunkat, például a pillanat hevében mondunk dolgokat, elveszítjük a helyzetre való rálátásunkat, vagy elfojtjuk az érzéseinket addig, amíg a haragunk egyszer csak kitör, akkor nem jól kezeljük. Amit mondunk, egy életre beleragadhat a másik ember gondolataiba.. Nem baj, ha haragszunk, csak jól kell kifejeznünk azt. Mi irányítsuk a haragunkat, ne engedjük, hogy a harag irányítson bennünket.

(forrás: maiiige)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Kedd

2018-05-29

Reggeli áhítat

 2018. május 29.

 

 

„Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” Ézsaiás 26:3

 

Az, hogy mennyire vagyunk békések, függ attól, hogy mire fókuszálunk. Ha állandóan csak a saját problémáinkat nézzük, vagy annak a világnak a dolgait, melyben élünk, akkor nehéz békésnek lenni. A Biblia azt mondja: „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik…”. Ha a gondolataink Istenre összpontosulnak és attól függetlenül bízunk benne, hogy mi mindennel kell szembenéznünk, akkor Ő „teljes békét” ígér nekünk. Ha nehéz időkön megyünk keresztül és a problémák elárasztanak bennünket, be kell fejeznünk, hogy abban bizakodjunk, majd a saját képességeinket felhasználva megoldjuk a dolgot. Pál apostol mondja: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban”. Nem kell, hogy egyedül nézzünk szembe a nehézségekkel. Ha bizalmunkat Istenbe vetjük, akkor béke-szintünket többé nem körülményeink, érzelmeink, más emberek, vagy korlátaink határozzák meg, hanem megkapjuk Isten „teljes békéjét”. (forrás: maiiige)

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

Beiskolázás

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.
Részletek itt

Reformáció 500

Erasmus