Kollégiumi vasárnap

2017-03-12

   Emlékezetes és felemelő pillanatoknak lehettünk részesei 2017. március 12-én, idei tanévünk utolsó kollégiumi vasárnapján, azon az istentiszteleten, amelyen a hagyományok szerint a Pápai Református Kollégium közösségei a Pápai Gyülekezettel együtt ünneplik az Úr megszentelt napját. Ezúttal Vadász Márta lelkipásztor, a gimnázium vezető vallástanára az istentisztelet elején két tanítványunk bizonyságtétele és fogadalomtételét követően a keresztelés sákramentumában részesítette Idei Fanni 13. M osztályos tanítványunkat, aki ezután Csüllög Piroska 10. B osztályos diákunkkal együtt konfirmációs fogadalmat is tett.

   Ahogy Fanni bizonyságtételében elmondta, családjában nem nevelték vallásosan, de a Refiben eltöltött évek megérlelték benne az elhatározást, hogy a Krisztushoz tartozónak vallja magát, úgy érezte, hogy a kereszteléssel és fogadalomtétellel pecsételi meg azt az öt évet, amit a pápai kollégiumban töltött. A felnevelő intézmény tanári és diákközössége nevében Mayerné Pátkai Tünde vallástanár-igazgatóhelyettes köszöntötte a fiatalokat, majd a pápai gyülekezet lelkipásztorai, gondnokai és a diákok osztályfőnökei fejezték ki áldáskívánásukat.

    Vadász Márta lelkipásztor igehirdetésének alapigéje Márk 7: 1-23 alapján a hagyományokról és az újjászületésről szólt, ami különösen is aktuális nemcsak a böjti időszakra tekintve, hanem a gimnázium külső és belső megújulási vágya miatt is.

   A kollégiumi vasárnap szép zárása volt, hogy a gyülekezet meghívására a gimnázium és szakgimnázium nevelőtestülete és a gyülekezet presbitériuma a gyülekezeti házban közös ebéden és beszélgetésen folytatta az együttlétet, amelyen Márkus Mihály, a gyülekezet vezető lelkésze köszöntötte a tanárokat. Örömünkre szolgál, hogy immár harmadik alkalommal lehettünk együtt ilyenformán is a pápai gyülekezet közösségével.

Mayerné Pátkai Tünde

Beiskolázás

Támogatom a Refit

Adóm 1%-val támogatom Refit.

A kedvezményezett: Pápai Református Gimnázium

Alapítvány adószáma: 19265427-1-19

Köszönettel: A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Bankszámlaszámunk

Az iskolai befizetéseket a következő számlaszámra kérjük:

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

K&H Bank 10200737-48610542-00000000

Utaláskor a közlemény rovatban a gyermek nevét is szíveskedjenek feltüntetni.

Pályázat

Erdélyi kirándulást nyertünk a határtalanul pályázattal.
Részletek itt