PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 3,18-4,1

A keresztyén család

Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban.

Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.

Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.

Ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek.

Ti, szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat.

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek,

tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok!

Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás.