“A tanítás nem tudomány, hanem művészet”

Ez az idézet dr. Czapáry Endrétől származik. Neve ismerősen cseng, nem csupán Pápán. Számos matematika tankönyv, példatár fűződik a nevéhez, tanított a győri Révaiban és a pápai Refiben is. Az 1991-ben újra egyházi fenntartásba vett Pápai Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója, Bujáky Miklós az újjáalakuló tanári karba meghívta a Czapáry házaspárt is, ezzel biztosítva mindjárt két nagy tanáregyéniséget is az iskola újabb kori történelmének. Dr. Czapáry Endréné Pataky Éva, aki az 1952-es államosítás évében még a Refiben érettségizett, igazgatóhelyettesként segítette a kezdeti években az újraszervezés nehéz, sok buktatóval szegélyezett munkáját, dr. Czapáry Endre pedig, aki tulajdonképpen már 1982 óta nyugdíjban volt, óraadó tanárként újra katedrára lépett a Pápai Református Gimnáziumban.Dr. Jáki Katalin dolgozta fel Czapáry tanár úr életrajzát a kötetbenDr. Czapáry Endre életét dr. Jáki Katalin dolgozta fel, s ez megjelent a Fáklyák, fényadók – Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében című kiadványban. Ezt a kötetet most Pápán is bemutaták, így emlékezve a jeles tanáregyéniségre. Dr. Jáki Katalin elmondta, hogy Czapáry tanár urat nagyon kedvelték a diákok, hisz partnerként tekintett rájuk. – A matematika gyakran mumus, de ő mindenkivel megkedveltette. Foglalkozott a kiugró tehetségekkel, OKTV-re készítette fel őket, ugyanakkor segítségével a gyengébbek is megértették a lényeget. Tanított Budapesten az ELTE-n, az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban, majd a győri Révai Gimnáziumba került. Itt érte el pedagógusi pályája csúcspontját, szakfelügyelő volt, 37 tankönyvet, feladatgyűjteményt, példatárat állított össze. Pápára nyugdíjasként került, de nagyon szeretett itt, hisz továbbra is kapcsolatban maradhatott a diáksággal – mondta az életrajz feldolgozója. Dr. Czapáry Endréné Pataky ÉvaMélyen hívő katolikusként Czapáry Endre nagy adománynak tartotta, hogy a Református Gimnázium falai között oktathatott. Számára nem a felekezeti hovatartozás volt fontos, hanem a keresztény hit maga. Felesége, Pataky Éva a Pápai Református Teológiai Akadémia néhai professzorának, Pataky Lászlónak a lánya. “Én ide mindig hazajövök” – mondta a könyvbemutatón, melynek kapcsán elárulta, hogy nem szeretné, ha bálványként tisztelnék férjét, hisz ember volt, de remek ember és párját ritkító pedagógus. Elmesélte, hogy pályája lezárásaként tekintett a Refire, nagyon szerette ezt a gimnáziumot. – Mindig azt mondom, hogy ő volt a művész, én a mesterember. Mindketten matematika szakosok voltunk, de ő volt az, aki annak ellenére, hogy ez egy reáltárgy, érzelmileg is meg tudta fogni a diákokat. A gyerekek nagyon szerették és mindent megtettek a kedvéért – mondta Pataky Éva.
Fáklyák, fényadók – Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében című kiadványt az Emelj fel emlék! Alapítvány jelentette meg. A bemutatón részt vettek az alapítvány képviselői is. A rendezvényen közreműködtek a gimnázium diákjai.

https://papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=20348&fbclid=IwAR0EJnqp7wdNQdqh7dPpqn_112w7UbdhO_ogFHdYykwtxxAqjlprB-p4RhM