Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Trianon 100

Készítsük el a közös gondolattérképünket!

A menti.com oldalon a 94 50 06 kód beírása után, vagy az alábbi QR kód beolvasásával rögzítheted nemzeti identitásod legfontosabb jellemzőjét.

Gondolatébresztőként  elolvasásra ajánljuk a térkép  alatti idézeteket. 

 

Szentírás

1.Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre.  Zsoltárok 90,1

2.Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján.   Zsoltárok 47:9

 3.Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát;  és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6:33

Jókai Mór

1.A jövendő terhe vállaidon fekszik; légy erős, légy törhetetlen, hogy azt diadalmasan elviselhesd. Mi egy szabad hazát adunk nektek örökségbe s a túlvilágról is eljövünk számon kérni, hogy tartottátok fenn a magyarok hazáját. Isten vezéreljen minden pályátokon.

2.A haza nem oszt ajándékokat, a haza áldozatokat követel.

3. Istennek, hazának, tudománynak

Csoóri Sándor:

1.A sokfelé szakadt magyarságnak nem kell feltétlenül egyetértenie, de értenie kell egymást.

2.Az anyanyelvet valóban el lehet felejteni. De nemcsak külföldön, idegen nyelvek uralkodói légkörében vagy szomszédságában – el lehet felejteni idehaza is. Ha nem arra használjuk, amire való, a nyelv meghanyatlik. Ha nem az igazat fejezzük vele ki, s ha nem a legsürgetőbb, legizzóbb álmainkat bízzuk rá, elsorvad.

3.A gyűlöletet csak abbahagyni lehet, megreformálni vagy megszelídíteni nem!

Petőfi Sándor

1.Hol a szabadság, ott van a haza.

2.Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy területén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.

3.Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A múltnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.

4.Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;

Rab Zsuzsa

1.Pápa nekem a felhőtlen öröm városa, örökké fiatal és tiszta marad az arca.

Ismerős Arcok

Hogy a múltad nélkül nem lehet jövőd,
Mert a jövődnek értelmet a múltad ad,
És neked is tenned kell valamit azért,
Hogy magyarnak nevezhesd önmagad