Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Adorján Zoltán István Egyetem magyar-történelem szakos középisk.tanár   tanár  
2. Apostolné Bartha Mária Egyetem református lelkész, középisk.református vallástanár közoktatási vezető igazgatóhelyettes, tanár  
3. Baráth Julianna Egyetem református lelkész, pedagógia szakos előadó, református vallástanár-nevelő MA közoktatási vezető igazgató, tanár  
4. Bendes-Szür Anett Egyetem okleveles angoltanár, okleveles történelemtanár   tanár  
5. Békefi Imre Egyetem történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár   tanár  
6. Birkás Zsófia Egyetem informatika tanár (középiskolai) és dráma- és színházismeret-tanár   tanár  
7. Boros Zita Ilona Egyetem mesterfokozatú kézműves tervező, vizuális- és környezetkultúra szakos középiskolai tanár szakvizsgázott pedagógus – digitális médiakommunikáció területen tanár  
8. Böröczky Szilvia Egyetem okleveles közgazdásztanár   tanár  
9. Budai Gabriella Egyetem magyar-orosz szakos középisk.tanár, angol nyelv- és irodalom szakos középisk.tanár   tanár  
10. Dabóczy Márta Egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár   tanár  
11. Darányi-Nagy Krisztina Egyetem okleveles középiskolai magyartanár és okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára   tanár  
12. Ferenczi Alpár Egyetem fizika-környezettan szakos tanár   igazgatóhelyettes, tanár  
13. Francsics Ildikó Egyetem angol nyelvtanár   tanár  
14. Gaál József Főiskola földrajz-testnevelés ált.isk.tanár   tanár  
15. Gábor Dorottya Egyetem magyartanár (középiskolai) és német nyelv és kultúra tanára (középiskolai)   tanár  
16. Győrvári Gábor Egyetem okleveles testnevelő   tanár  
17. Horváth Lia Egyetem francia szakos középiskolai tanár   tanár  
18. Jászberényi György Kármen Lúcia Egyetem okleveles általános iskolai biológiatanár és okleveles általános iskolai magyartanár   tanár  
19. Kerpel Péter József Egyetem rajz szakos ált.isk.tanár, biológia-földrajz szakos középisk.tanár szakvizsgázott pedagógus biológia-földrajz területen tanár  
20. Kisantal Tibor Egyetem okleveles informatika-tanár közoktatási vezető tanár  
21. Kondics Gergely Egyetem táncos és próbavezető, okleveles tánctanár (néptánc)   tanár  
22. Kopeczky Ildikó Egyetem matematika szakos tanár   tanár  
23. Kormány Gáborné Egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, valamint színáztörténet szakos bölcsész szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető tanár  
24. Kovács Klára Anikó Egyetem biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár, középiskolai testnevelő tanár szakvizsgázott pedagógus – mozgásfejlesztés szakterületen tanár  
25. Köntös Lászlóné Egyetem népművelő, magyar nyelv- és irodalom szakos ált.isk.tanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár   tanár  
26. Lukács Katalin Főiskola rajz szakos tanár   tanár  
27. Mayerné Pátkai Tünde Irén Egyetem magyar nyelv és irodalom szakos középisk.tanár, református teológus-hitoktató, mentálhigiénés lelkigondozó közoktatási vezető igazgatóhelyettes, tanár  
28. Mészáros Péter Egyetem fizika szakos tanár    tanár  
29. Miklósné Orosz Anikó Egyetem német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár   tanár  
30. Müller Zoltán Főiskola táncpedagógus (néptánc)   tanár  
31. Nagyné Steinbach Zita Egyetem német nyelv és irodalom szakos középisk.tanár   tanár  
32. Nikolausz Krisztián Viktor Egyetem képgrafikus művész   tanár  
33. Parola Csaba Egyetem okleveles ének-zene tanár, tanító- és református kántor   tanár  
34. Pál Judit Egyetem történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár; társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár, okleveles biológiatanár szakvizsgázott pedagógus – társadalom és állampolgári ismeretek tanár  
35. Pálóczyné Zergi Klára Egyetem magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos középisk.tanár, finnugor nyelvész   tanár  
36. Pitó Katalin Egyetem magyar-francia nyelv- és irodalom szakos középisk.tanár   tanár  
37. Rakonczai Zsuzsanna Egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár   gyógypedagógus  
38. Rosta Attila Egyetem okleveles matematikatanár, informatika szakos tanár   tanár  
39. Ruttmayer-Kajtár Szilvia Egyetem Okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár szakvizsgázott pedagógus – fejlesztő, differenciáló pedagógia területen tanár  
40. Somosi István Egyetem matematika-fizika szakos középisk.tanár   tanár  
41. Somosiné Németh Aliz Erzsébet Egyetem biológia-földrajz szakos középisk.tanár   tanár  
42. Tálos János Egyetem okleveles kémiatanár, okleveles teológus, okleveles httanár-nevelő tanár   tanár  
43. Torma Ákos Egyetem földrajz-történelem szakos középisk.tanár   tanár  
44. Turós-Máté Kinga Réka Főiskola táncpedagógus (klasszikus balett)   tanár  
45. Vadász Márta Egyetem református lelkész, mentálhigiénés szakember, középisk.református vallástanár   vezető vallástanár  
46. Varga Lívia Egyetem református lelkész, középisk.református vallástanár, mentálhigiénés szakember   tanár  
47. Varga Mária Magdolna Egyetem okleveles matematikatanár   tanár  
48. Varga-Pesei Petra Egyetem Okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár   tanár  
49. Varga-Umbrich Georgeta Aurelia Egyetem matematika szakos középisk.tanár, számítástechnika szakos tanár, könyvtáros   tanár  
50. Varga-Umbrich Károly Egyetem fizika szakos középisk.tanár, számítástechnika szakos tanár közoktatásvezető tanár  
51. Veress Zsuzsanna Egyetem magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos középisk.tanár   tanár  

Internátus pedagógusainak iskolai végzettsége és szakképzettsége

1. Apostolné Bartha Mária Egyetem református lelkész, középisk.református vallástanár közoktatási vezető igazgatóhelyettes, nevelőtanár
2. Csikósné Marton Lívia Egyetem angol nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár   nevelőtanár
3. Darányi-Nagy Krisztina Egyetem okleveles középiskolai magyartanár és okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára   nevelőtanár
4. Gaál József Főiskola földrajz-testnevelés ált.isk.tanár   nevelőtanár
5. Jászberényiné György Kármen Lúcia Egyetem okleveles általános iskolai biológiatanár és okleveles általános iskolai magyartanár   nevelőtanár
6. Kovács István Egyetem okleveles népzenetanár (népi cimbalom)   nevelőtanár
7. Nagy András Egyetem történelem szakos bölcsész és tanár, katolikus hittanár   nevelőtanár
8. Samuné Kiss Eleonóra Egyetem szociálpedagógus, pedagógia szakos bölcsész, pedagógia szakos tanár közoktatási vezető nevelőtanár
9. Tálos János Egyetem okleveles kémiatanár, okleveles teológus, okleveles hittanár-nevelő tanár   nevelőtanár
10. Varga Lívia Egyetem református lelkész, középisk.református vallástanár, mentálhigiénés szakember   nevelőtanár