Tantárgyak dokumentumai

 

Tantárgy Dokumentum
Magyar nyelv http://refi-papa.hu/wp-content/uploads/2022/05/2022_nyelvtan_12.m.-2.pdf
Irodalom http://refi-papa.hu/wp-content/uploads/2022/04/2022_irodalom.pdf
Matematika Nincs közzéteendő anyag
Történelem http://refi-papa.hu/wp-content/uploads/2019/09/2019_tortenelem.pdf
Angol nyelv
Német nyelv Nincs közzéteendő anyag
Francia nyelv
Biológia Nincs közzéteendő anyag
Fizika http://refi-papa.hu/wp-content/uploads/2019/09/2019_fizika.pdf
Informatika http://refi-papa.hu/wp-content/uploads/2019/09/2019_info.pdf
Hittan református http://refi-papa.hu/wp-content/uploads/2022/05/ref_2022.pdf
Hittan evangélikus http://refi-papa.hu/wp-content/uploads/2019/09/2017_EVH.pdf
Hittan katolikus http://refi-papa.hu/wp-content/uploads/2019/09/2017_KAT.pdf
Testnevelés http://refi-papa.hu/wp-content/uploads/2019/09/2019_testneveles.pdf
Képző- és iparművészeti ismeretek Nincs közzéteendő anyag
Táncos ismeretek http://http://refi-papa.hu/wp-content/uploads/2019/09/2019_tancos.pdf