Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Dokumentumok

8500 Pápa, Március 15. tér 9.

Tel.: +36 89 313 881

E-mail: info@refi-papa.hu

Honlap: www. refi-papa.hu

Igazgató: Ferenczi Alpár

Pályaválasztási felelős: Mayerné Pátkai Tünde igh.

Az iskola OM azonosítója: 037178

Iskola neve: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona

Címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 9

Központi írásbeli jelentkezési lap

Letölthető PDF

Lelkészi ajánlás felvételhez

Letölthető PDF

 

 • A tanuló neve, vallása
 • Megkeresztelték:    igen / nem
 • Konfirmációs fogadalmat tett:  igen / nem, illetve bérmálkozott:  igen / nem
 • Hány éven keresztül vett részt hitoktatásban? 
 • Melyik ifjúsági szervezetnek a tagja, illetve kapcsolódott be a munkájába (cserkészet, KIE, REFISZ, SDG, stb.)?
 • Milyen egyházi szervezésű tevékenysége volt (énekkar, diakónia, kirándulás, tábor, ifjúsági találkozó, ministrálás stb.)?
 • Családi körülményei (testvéreinek száma, szülői, nagyszülői, egyéb rokoni hatások, rokonság egyházi kapcsolatai, tevékenysége):
 • A tanuló adottságai, magatartása, kreativitása, viszonya társaihoz, családjához, egyházához:
 • Vasárnaponként ott van –e a templomban?     
 •   az édesapa rendszeresen, ritkán, soha;
 •   az édesanya rendszeresen, ritkán, soha;
 •   a tanuló rendszeresen, ritkán, soha;
 • Egyéb megjegyzések