Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma

Dokumentumok

8500 Pápa, Március 15. tér 9.

Tel.: 89/313-881

E-mail: info@refi-papa.hu

Honlap: www. refi-papa.hu

Igazgató: Baráth Julianna

Pályaválasztási felelős: Mayerné Pátkai Tünde igh.

Az iskola OM azonosítója: 037178

Iskola neve: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona

Címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 9

Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára

Letölthető PDF:  

Lelkészi ajánlás felvételhez

Letölthető PDF: 

A tanuló neve: …………………………………………………………………… vallása: ………………………….

Megkeresztelték:    igen             nem              (a megfelelő választ kérjük bekarikázni!)

Konfirmációs fogadalmat tett:  igen    nem, illetve bérmálkozott: igen    nem

Hány éven keresztül vett részt hitoktatásban? ………………………………………………………………..

Melyik ifjúsági szervezetnek a tagja, illetve kapcsolódott be a munkájába (cserkészet, KIE, REFISZ, SDG, stb.)?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Milyen egyházi szervezésű tevékenysége volt (énekkar, diakónia, kirándulás, tábor, ifjúsági találkozó, ministrálás stb.)?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Családi körülményei (testvéreinek száma, szülői, nagyszülői, egyéb rokoni hatások, rokonság egyházi kapcsolatai, tevékenysége):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

A tanuló adottságai, magatartása, kreativitása, viszonya társaihoz, családjához, egyházához:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vasárnaponként ott van –e a templomban?       az édesapa rendszeresen, ritkán, soha;

(a helyes választ kérjük bekarikázni!)               az édesanya rendszeresen, ritkán, soha;

a tanuló rendszeresen, ritkán, soha;

Egyéb megjegyzések (a lap hátoldalán bármelyik válasz folytatható.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………….., 20 ………………….     P.H.             ………………………………………………………

lelkipásztor vagy hitoktató