8500 Pápa, Március 15. tér 9.

Tel.: 89/313-881

E-mail: papairefgimn@gmail.com

Honlap: www. refi-papa.hu

Igazgató: Baráth Julianna

Pályaválasztási felelős: Mayerné Pátkai Tünde igh.

OM azonosító: 037178

Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára

Letölthető PDF: Jelentkezési lap

Lelkészi ajánlás felvételhez

Letölthető PDF: Lelkészi ajánlás

A tanuló neve: …………………………………………………………………… vallása: ………………………….

Megkeresztelték:    igen             nem              (a megfelelő választ kérjük bekarikázni!)

Konfirmációs fogadalmat tett:  igen    nem, illetve bérmálkozott: igen    nem

Hány éven keresztül vett részt hitoktatásban? ………………………………………………………………..

Melyik ifjúsági szervezetnek a tagja, illetve kapcsolódott be a munkájába (cserkészet, KIE, REFISZ, SDG, stb.)?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Milyen egyházi szervezésű tevékenysége volt (énekkar, diakónia, kirándulás, tábor, ifjúsági találkozó, ministrálás stb.)?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Családi körülményei (testvéreinek száma, szülői, nagyszülői, egyéb rokoni hatások, rokonság egyházi kapcsolatai, tevékenysége):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

A tanuló adottságai, magatartása, kreativitása, viszonya társaihoz, családjához, egyházához:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vasárnaponként ott van –e a templomban?       az édesapa rendszeresen, ritkán, soha;

(a helyes választ kérjük bekarikázni!)               az édesanya rendszeresen, ritkán, soha;

a tanuló rendszeresen, ritkán, soha;

Egyéb megjegyzések (a lap hátoldalán bármelyik válasz folytatható.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………….., 20 ………………….     P.H.             ………………………………………………………

lelkipásztor vagy hitoktató