A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje

 A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendje

 

1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges

és tünetmentes dolgozó vehet részt.

 2..A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzése van.

 1. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 2. Az iskola és a diákotthon bejáratánál kéz fertőtlenítő található.
 3. Az osztálytermekben lehetőség van kéz mosásra vírusölő kéz fertőtlenítővel, valamint minden osztályteremben a tanári asztalra felület fertőtlenítő került kihelyezésre.
 4. A szociális helységekben biztosított a szappanos kézmosási lehetőség és vírusölő hatású kéz fertőtlenítő használata
 5. A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

 1. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 2. A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati

képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel

tisztítani kell a csoportok váltása között.

 1. Osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldön – nagy körültekintés mellett – szervezhetőek.

.11. Szülői értekezlet csak a járványügyi előírások betartása mellett tartható.

 1. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók az osztályfőnöki órán részletes tájékoztatást kapnak.
 2. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.
 3. Az ebédlőben a kézmosási lehetőség biztosított, sorban álláskor figyelünk a védőtávolság betartására.
 4. Az iskolai büfénél a várakozáskor be kell tartani a kötlező védőtávolságot (1,5 m), a büfét megközelíteni a főlépcsőház felől lehet.
 5. A határon kívülről, valamint külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges.
 6. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés

tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek

esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és testhőmérés

szükséges.

17.1. A diákotthonokban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészség védelméért a diákotthon a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezik(szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet

mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus megbetegedés tüneteit

mutató személyt azonnal el kell különíteni.

 

17.2. Fertőzésgyanú esetén a beteggondozót, ha az nincs elérhető távolságban, akkor az ügyeletes tanár gondoskodik az érintett személy elkülönítéséről, a riasztásról. Értesíti a szülőket, a gyermekorvost. Ezzel párhuzamosan az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele.

 

17.3 A diákotthoni karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni

 

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő

értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

18.1. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

18.2. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a

kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll

a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a

beteggel kapcsolatos teendőket.

18.3 Az elkülönítésre kijelölt hely: Gimnázium főépület ( Március 15. tér 9.)földszint 11 terem,                    

                                                         szükség esetén a porta melletti helység

                                                         Diákotthon (Petőfi S. u. 13.)lány rész Ókollégium 1/3

                                                         Diákotthon (Petőfi S. u. 13) fiú rész Ókollégium földszint 1.

 

 

Pápa, 2020. 08.19.

 

Baráth Julianna

igazgató