Ballagás és érettségi bizonyítványosztás a Refiben

A pandémia miatt idén sem volt lehetőségünk arra, hogy a megszokott módon tartsuk ballagást, ezért az érettségi vizsgák lezárása után, június 19-én, szombaton 10 órától ünnepélyes keretek között bocsátottuk útra végzőseinket.

Az osztálytermeikben köszöntek el Adorján Zoltán (12.C), Győrvári Gábor (12.B) és Marosi Diána(12.M) osztályfőnököktől, majd a gimnázium feldíszített főkapuján utoljára kilépve a református templomba vonultak át, ahol a kibocsátó istentiszteleten ifj. Márkus Mihály esperes igehirdetésével lelki útravalót tehettek még jelképesen abba a tarisznyába, amelyet a 11. évfolyamosoktól kaptak. Baráth Julianna igazgatói köszöntője, bátorító szavai után But-Pálfi Ágota (12.M.) szavalatát hallhattuk, majd Márkus Mihály Pál (12.C) búcsúzott el évfolyamtársai nevében az Alma matertől. Brenner Boglárka (11.M) az alsóbb évfolyamos diákok nevében köszönt el a ballagóktól, ezután pedig Domonkos Eszter Lilla (12.C) zongorajátékával nyűgözte le az egybegyűlteket. Mayerné Pátkai Tünde és Ferenczi Alpár igazgatóhelyettesek ismertették a ballagási jutalmazottak névsorát. Tarczy-díjat kapott Márkus Mihály Pál (12. C); a Vitéz Kovács Lajos Jenő- az iskola jó tanulója jó sportolója díjat Domonkos Eszter Lilla ( 12.C), a Bódis-díjat Nagy Szonja (12.B) nyerte el. Szőllősy – díjban részesült Móricz Emőke Margit (12.B) és Put-Pálfi Ágota (12.M), Művészeti plakettet Baráth Tamás (12.M) és Kovács Marcel Bendegúz (12.M).A Gáti Alapítvány Pula Tamást, a  tantestület Baross Bencét és Burján Gábort, a pápai református gyülekezet Márkus Mihály Pált részesítette jutalomban. Rendhagyó módon az érettségizettek az úrasztalánál vehették át érettségi bizonyítványaikat. Az ünnepség zárasaként, mintegy áldáskívánásként az Úr vezessen végig az úton kezdetű énekkel bocsátottuk el a 61 érettségizett diákunkat, amelyet Márkus Luca (9.A), Németh Abigél (7.A) és Kiss Halnaj (7.A) fuvolakíséretével Böröczky Júlia (7.A), Birkás Bíborka (7.) és Holb Enikő Villő (11.C.) énekelt.

Istennek adunk hálát volt diákjainkért és rá bízzuk további életüket.