Jubileumi tanévet nyitottunk

2021, augusztus 31-én délután 15 órakor tartotta jubileumi tanévének megnyitóját a 490 éve alapított és az államosítás kényszerszünete után 30 esztendővel ezelőtt újra indulhatott Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma.

A tanévnyitó istentiszteleten Dr. Németh Tamásné Schédl Tímea református lelkipásztor, a PRTA rektori hivatalának vezetője hirdette Isten igéjét, aki maga is 1991-ben, az újra induló gimnázium első diákjai közé tartozott. Igeszolgálatában Lukács evangéliumából Márta és Mária történetével bátorította a hallgatóságot Jézus követésére.

Baráth Julianna igazgatói beszédében arra irányította rá a figyelmet, hogy Isten különös szeretete miként hordozta az Alma Matert 490 éves története folyamán, különösképpen a rendszerváltoztatás idején, megadva az újraindulás lehetőségét. Érdekességképpen kivetőn követhette a gyülekezet az 1991-es országos hírű tanévnyitó néhány filmkockáját, Antall József miniszterelnök akkor elmondott beszédének egy részletét. / https://www.youtube.com/watch?v=0nYcZKvZPro&t=6s /  A Gondviselés őrizte iskolánkat a pandémia mögöttünk hagyott nehéz másfél évében, ez abban is megmutatkozik, hogy sikeres tanévet zárhattunk, épül az új diákotthonunk, növekedett a hozzánk jelentkezők száma.

Tóth Zoltán 12. C osztályos tanuló tolmácsolásában hangzott el Lampért Géza Ősi kollégium című verse. Esküt tettek az új tanárok: Gál Dorottya, Gyrögy Kármen Lúcia (exrefis diák), Ruttmayer-Kajtár Szilvia és Tálos János, valamint az új diákok.

A tanévnyitó záróeseményeként Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület kommunikációs igazgatója a Pápai Kollégiumi Füzetek sorozat 14. kötetét, az iskola elmúlt három tanévét összefoglaló Évkönyvet ajánlotta könyvbemutatójában a hallgatóság figyelmébe. Az évkönyv szerkesztője: Mayerné Pátkai Tünde, nyomdai előkészítője Birkás Zsófia volt.

Az évnyitón több ízben is elhangzott, hogy a pápai kollégium alapításának 490., újra indulásának 30. évfordulója tiszteletére október 15-16-17-én jubileumi rendezvénysorozatot szervez az iskola.