Lezártuk a jubileumi tanévet

Lezártuk a jubileumi tanévet

 A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona alapításának 490., újra indulásának 30. tanévét zárta 2022. június 19-én, 15 órakor a református templomban. Az igehirdető Pálfi Zsuzsanna győri református lelkész a nyári szünetre útra bocsátó lelki útravalóval látta el igeszolgálatában az egybegyűlteket. Baráth Julianna igazgató beszédében összegezte a tanév legfontosabb tanulságait, majd Mayerné Pátkai Tünde és Ferenczi Alpár igazgatóhelyettesek a dicséretben és könyvjutalomban részesülő kitűnő, jeles, illetve valamilyen tanulmányi, művészeti, sport vagy közösségért végzett munkában kiemelkedő diákok nevét sorolta fel. A diákok mellett Boros Zita tanárnő a képzőművészeti versenyekre felkészítő munkájáért részesült elismerésben. 
                Idén 3 tanárkolléga vesz búcsút nyugdíjba vonulásuk miatt az iskolától. Veresné Petrőcz Mária énektanári munkáját igazgató asszony, Goór Judit magyar- történelem szakos  tanárnőét Adorján Zoltán munkaközösség vezető, Apostol Pál kollégiumi nevelő-lelkipásztorét pedig igazgatóhelyettes úr méltatta.
               Két frissen érettségizett diák,  Kántor Zalán Bódás János egyik Pápán született versével, Schandl Levente pedig egy Bach-preludium cselló átíratával színesítette az évzárót. 
              Végezetül Kerpel Péter munkaközösségvezető nyitotta meg a temlomtérben látható kiállítási anyagot, amelyet a REND-re készült pályaművekból állítottak össze. 
              Istennek adunk hálát, hogy ebben a pandémiával és háborúval fenyegető nehéz tanévben is megőrizte pápai refis nyáját, az intézmény közössége felszabadultan készülhet a Dunántúli Református Egyházkerület nagy fesztiváljára, oka lehet a rendezvény mottójára, az ÖRÖM-re.