Főhajtással emlékeztünk a Kollégium egykori tanáraira és lelkipásztoraira.

Főhajtással emlékeztünk a Kollégium egykori tanáraira és lelkipásztoraira.

Főhajtással emlékeztünk a Kollégium egykori tanáraira és lelkipásztoraira. Istennek
legyen hála az ő áldott életükért és emlékükért!
Az elmúlt hetekben a 9. évfolyamos diákok osztályfőnökeik-Bendes- Szür Anett, Győrvári
Gábor, Imre Dániel és Rosta Attila- vezetésével felkeresték a pápai Alsóvárosi temetőben azt a
közel 50 sírhelyet, ahol a Kollégium egykori tanárait és lelkipásztorait helyezték örök
nyugalomra. Közülük jónéhánynak már valószínűleg nem él közeli hozzátartozója, ezért a
refisek gondoskodnak minden évben ezeknek a sírhelyeknek a rendbetételéről, gondozásáról.

A tiszteletteljes emlékezés virágait 7. osztályos diákjaink osztályfőnökük – Bajnok Attila-
vezetésével helyezték el. Természetesen azokról sem feledkeztünk meg, akik nem ebben a

temetőben nyugszanak. Sírhelyüket rendszerint kollégáink keresik föl. Emlékük szívünkben él
tovább.