A holokauszt áldozataira emlékezve

A holokauszt áldozataira emlékezve

Reggeli áhítat keretében emlékeztünk meg a holokauszt áldozatairól a Boros Zita osztályfőnök által
összeállított műsorban. A 13. M osztály tagjai foglalták össze a holokauszt jelentését. Az irodalmi
szemelvénnyekkel és korabeli fotókkal készült filmes összeállítás a tragikus népirtás történetének
áttekintésével fölidézte a XX. század legszörnyűbb időszakát. Amikor kegyelettel gondolunk az
áldozatokra, gondoljunk arra is, hogy a jelenben is van felelősségünk van az emberért, az emberiségért
az Isten teremtett rendjében.