Rendhagyó reggeli áhítat

Rendhagyó reggeli áhítat

Hétkezdő reggeli áhítatainknak a református templom a színhelye, ahol ma különös dolgok történtek. Mészáros Péter kollégánk látványos fizikai kísérletekkel illusztrált bizonyságtétele arra irányította rá a figyelmünket, hogy a fizika törvényei, ahogy ő fogalmazta: a mennyei szabásminta szerint leképezhetők. Az elhangzó szentírási szakaszok és a templomtérben még eddig sohasem végzett kísérletek együttesen megerősítették számunkra, hogy a hit és a tudás nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. Lám, még így is lehet az Isten teremtett világának szépségéről, a Teremtő Isten hatalmáról beszélni. SDG