Tanévzáró istentisztelet 2024

Tanévzáró istentisztelet 2024

Június 28-án, délután 4 órakor a pápai református templomban istentisztelettel és tanévzáró ünnepéllyel zárult a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona 2023-24-es tanéve. Az igehirdetés szolgálatát Marton Krisztián református lelkipásztor, a gimnázium vallástanár- nevelőtanára végezte. Ferenczi Alpár igazgató összegezte az elmúlt tanévet, amely a tanítványok sok, rangos versenyeredménye, az érettségizők sikeres vizsgái és a tanév emlékezetes ünnepi eseményei miatt hálára és örömre ad okot. Elbúcsúztunk a 2005 óta iskolánkban tanító, nyugdíjba készülő kolléganőnktől, Köntös Lászlónétól, akinek a pályáját Budai Gabriella angol-magyar szakos tanár méltatta, valamint az egy esztendeig közöttünk dolgozó francia lektortól. Dicséretet kaptak a tanévet kitűnő és jeles tanulmányi eredménnyel záró növendékek, valamint a versenyeken, közösségi tevékenységben, a keresztyén értékek közvetítésében élen járó tanítványaink. Az ünnepségen a gimnázium férfikara énekelt Parola Csaba karnagy vezetésével. A tanévnyitón került kihirdetésre a következő tanévben a Jókay Család Alapítvány ösztöndíjában részesülő diákok neve Dr Jókay Károly kuratóriumi elnök és Jókay Judit kuratóriumi tag jelenlétében.

Istennek adva hálát a mögöttünk hagyott tanév sikereiért, örömeiért és minden küzdelmes próbájáért, áldott nyári szünetet kívánunk iskolánk minden diákjának, tanárának és munkatársának az igehirdetés alapigéjével: “Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” Ef 5, 15-17